Privatisering, marked og konkurranse

Sykehjemsanbud: Byrådet presser priser, og reduserer kvaliteten

Sykehjemsanbud: Byrådet presser priser, og reduserer kvaliteten

Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet fortsetter sitt ideologisk mantra om bestemor på anbud. Denne gang er det Rødtvet Sykehjem som står for tur, en anbudskonkurranse Byrådet vil forbeholde de ideelle organisasasjonene og det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF.Tilbudsfristen går ut 27. august.

Rødtvet sykehjem er lagt ut til fast pris. Prisene som er lagt til grunn for nye driftere av sykehjemmet er betydelig lavere pr plass i konkurransegrunnlaget i forhold til pris pr plass vedtatt av bystyret, inkl prissubsidie. Jeg håper Sykehjemsetaten ikke har overpriset sine egne sykehjemsplasser, og da undres jeg på om Byrådet helt ærlig mener at det er mulig å gi et forsvarlig sykehjemstilbud til denne prisen:

Totalt er differansen mellom pris i konkurransegrunnlaget og vedtatte sykehjemspriser anslagsvis 3,3 mill kroner pr år. Det betyr i praksis at Rødtvet sykehjem vil ha 5-6 millioner mindre og drifte for etter at sykehjemmet har blitt overført ny drifter. IKT-relaterte tjenester (OK-MAN tjenester som aksesstjeneste til IKTdatanett, drift av PC, skrivere og bruker tilgang, tlf 02180, drift av Agresso- HR og –Økonomi og lignende) er det som får tallet til og bli høyere. I tillegg skal legedekningen ved sykehjemmet økes.

Dette er en konkurranse mellom ideelle organisasjoner og Omsorg Oslo KF (internbudet). Kommersielle firmaer vinner normalt anbud i Oslo fordi de har en for ansatte dårligere pensjonsordning, og dermed billigere for virksomheten. Både Omsorg Oslo KF og de ideelle organisasjoner har samme pensjonsordning, gjennom henholdsvis Oslo Pensjonsforsikring og KLP. Den som skal vinne anbudet om Rødtvedt sykehjem må derfor nedbemanne innenfor den fastsatte fastpris.

Det er ansatte tilstedeværelse og deres tid til den enkelte beboer, bemanningsfaktoren, som skaper kvaliteten på sykehjemmene. Det vil ikke overraske meg om ideelle organisasjoner som Bymisjonen, Frelsesarmeen eller Sanitetskvinnene vil si: At fagetiske grunner kan vi ikke forsvare å levere et sykehjemstilbud som forutsettes driftet med så få ansatte.

Kommentarer   

+1 #1 Lena 19-08-2013 14:18
Det er veldig bra at du tar opp dette problemet. Det kan se ut som om Oslo Omsorg KF og de ideelle organisasjonene skal fungere som en salderingspost for de dårlige økonomien i Sykehjemsetaten . Et forhold som bekymrer er at Kirkens bymisjon har varslet tillitsvalgte at de vil endre pensjonsavtalen . Direktøren for område 3 i sykehjemsetaten har i informasjonsmøt er sagt at dette er helt ok. Jeg mener at hvis de legger et anbud med en lavere pensjon vil dette være i strid med forutsettingene for denne konkurranseutse ttingen. Det var jo det forholdet at de ideelle hadde vansker med å konkurrere pga pensjonen som var motivasjonen for å lage en egen konkuranseutset ting for de ideelle organisasjonene . Hvis de legger inn et tilbud med en lavere pensjon vil de kunne tilby en bedre bemanning, men det er de ansatte som betaler regninga, ved dårligere pensjon. Hvis det blir akseptert at de kan legge inn en lavere pensjon er hensikten med denne konkuranseutset ting borte og de kunne like gjerne ha konkurrert med de private.

Legg til kommentar