Privatisering, marked og konkurranse

Sykehjemsanbud: Byrådet presser priser, og reduserer kvaliteten

Sykehjemsanbud: Byrådet presser priser, og reduserer kvaliteten

Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet fortsetter sitt ideologisk mantra om bestemor på anbud. Denne gang er det Rødtvet Sykehjem som står for tur, en anbudskonkurranse Byrådet vil forbeholde de ideelle organisasasjonene og det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF.Tilbudsfristen går ut 27. august.

Rødtvet sykehjem er lagt ut til fast pris. Prisene som er lagt til grunn for nye driftere av sykehjemmet er betydelig lavere pr plass i konkurransegrunnlaget i forhold til pris pr plass vedtatt av bystyret, inkl prissubsidie. Jeg håper Sykehjemsetaten ikke har overpriset sine egne sykehjemsplasser, og da undres jeg på om Byrådet helt ærlig mener at det er mulig å gi et forsvarlig sykehjemstilbud til denne prisen:

Totalt er differansen mellom pris i konkurransegrunnlaget og vedtatte sykehjemspriser anslagsvis 3,3 mill kroner pr år. Det betyr i praksis at Rødtvet sykehjem vil ha 5-6 millioner mindre og drifte for etter at sykehjemmet har blitt overført ny drifter. IKT-relaterte tjenester (OK-MAN tjenester som aksesstjeneste til IKTdatanett, drift av PC, skrivere og bruker tilgang, tlf 02180, drift av Agresso- HR og –Økonomi og lignende) er det som får tallet til og bli høyere. I tillegg skal legedekningen ved sykehjemmet økes.

Dette er en konkurranse mellom ideelle organisasjoner og Omsorg Oslo KF (internbudet). Kommersielle firmaer vinner normalt anbud i Oslo fordi de har en for ansatte dårligere pensjonsordning, og dermed billigere for virksomheten. Både Omsorg Oslo KF og de ideelle organisasjoner har samme pensjonsordning, gjennom henholdsvis Oslo Pensjonsforsikring og KLP. Den som skal vinne anbudet om Rødtvedt sykehjem må derfor nedbemanne innenfor den fastsatte fastpris.

Det er ansatte tilstedeværelse og deres tid til den enkelte beboer, bemanningsfaktoren, som skaper kvaliteten på sykehjemmene. Det vil ikke overraske meg om ideelle organisasjoner som Bymisjonen, Frelsesarmeen eller Sanitetskvinnene vil si: At fagetiske grunner kan vi ikke forsvare å levere et sykehjemstilbud som forutsettes driftet med så få ansatte.