Privatisering, marked og konkurranse

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet

Utdanningsforbundet Oslo, Fagforbundet i Oslo og LO i Oslo frykter at kvaliteten i barnehagene i Oslo blir dårligere med den privatiseringen av barnehagene byrådet nå starter.

En ny rapport fra De Facto underbygger dette. Lavere bemanning og dårligere lønns- og pensjonsvilkår skaper store skiller mellom de kommunale og private barnehagene. I tillegg gir kommersialiseringen av barnehagehagesektoren usikkerhet for foreldrene, blant annet med konkurranseutsetting hvert 6. år og fare for at selskaper går konkurs slik at barna står uten barnehageplass.

Dette viser at ideologiske prinsipper er viktigere for bystyreflertallet enn både kostnader og kvalitet. Interessant er beregningene om at Oslo kommune kan tape 1,3 milliarder på privatiseringen.

Men her er det viktig å skille klinten fra hveten: For selvsagt er det en betydelig forskjell på foreldredrevne barnehager, barnehager drevet av ideelle organisasjoner og barnehagebaronene - hvis eneste formål er å hente ut maksimal profitt, - for å nevne noen av eierformene.  Og ikke minst: den enkelte ansatte i både kommunale og private barnehager har selvsagt den samme kjærlighet til jobben og har den samme faglige standard.

Kommentarer   

+1 #1 Wenche 20-08-2013 13:39
Dette er til dere som gir oss i private barnehager et dårlig rykte, skulle ønske dere var for gode til å skape et bilde av private barnehager som dere tydeligvis ikke kjenner.
Jeg har drevet en privat barnehage i 22 år vi har bare fornøyde barn og foreldre.
kanskje på tide å se litt til de kommunale barnehagene.
0 #2 Inger Marie Næss 20-08-2013 16:41
Jeg har ingen tro på at det er dårligere kvalitet i private barnehager dersom ikke prisene presses for lavt i anbudsrunder. DET kan ødelegge tilbud som eller kan være veldig gode.

Nå jobber jeg ikke i barnehage men med omsorgsboliger, og ser hva denne pressingen på pris gjør med en tidligere meget god kvalitet. Man får det man betaler for i de fleste tilfeller.
0 #3 Stein Stugu 20-08-2013 20:41
Til Wenche, hvis du leser rapporten vil du se at jeg mener private barnehager som ikke tar ut profitt bør drive bedre, og ofte gjør det (de har videre økonomiske rammer enn kommunale)Så er spørsmålet f.eks. hva som likevel gjør at private barnehager i snitt har lavere bemanning enn kommunale. Jeg tror at det er tilslørende bare å snakke om private vs. kommunale barnehager, en må også skille mellom kommersielle og ideelle.
0 #4 Haakon 23-08-2013 09:51
Hei Ivar :
1. Ville det offentlige klart full barnehagedeknin g uten hjelp av de private?

2. Hvorfor stemte dere (SV) for å bruke private?

3. Hvorfor viser undersøkelser at foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyd enn de med barn i offentlige?
0 #5 Ivar J 23-08-2013 15:12
Haakon:

Til 1 og 2: Det høres ut som du mener at vi som en konsekvens av det skal ha bind for øynene, og ikke lytte når forskere påpeker særs uheldige konsekvenser av den planlagte privatisering i Oslo?

Til 3: Det finnes offentlige barnehager hvor foreldrene er særs fornøyd, og det finnes private barnehager hvor foreldrene er særs fornøyd. Og motsatt. Gode eksempler må vi lære av.
0 #6 Haakon 02-09-2013 09:47
Svarene er :
1. Nei.

2. Fordi de ville få full dekning og så at offentlige ikke kom til å klare det alene.

3. Det er overveldende flertall av rapporter der private kommer best ut.
0 #7 Lillian 19-01-2014 17:23
Det vil vel alltid være gode og mindre gode kommunale/ private barnehaver. Etter 25 år i barnehave er de aller fleste foreldre fornøyd.Tror ikke man kan få alle foreldre fornøyde. Barnehagen har alltid hatt høy bemmaning. Det er jo synd at kommunen ikke selv har råd til og drive disse videre, da er det jo flott at Private kan ta over.

Legg til kommentar