Privatisering, marked og konkurranse

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet

Utdanningsforbundet Oslo, Fagforbundet i Oslo og LO i Oslo frykter at kvaliteten i barnehagene i Oslo blir dårligere med den privatiseringen av barnehagene byrådet nå starter.

En ny rapport fra De Facto underbygger dette. Lavere bemanning og dårligere lønns- og pensjonsvilkår skaper store skiller mellom de kommunale og private barnehagene. I tillegg gir kommersialiseringen av barnehagehagesektoren usikkerhet for foreldrene, blant annet med konkurranseutsetting hvert 6. år og fare for at selskaper går konkurs slik at barna står uten barnehageplass.

Dette viser at ideologiske prinsipper er viktigere for bystyreflertallet enn både kostnader og kvalitet. Interessant er beregningene om at Oslo kommune kan tape 1,3 milliarder på privatiseringen.

Men her er det viktig å skille klinten fra hveten: For selvsagt er det en betydelig forskjell på foreldredrevne barnehager, barnehager drevet av ideelle organisasjoner og barnehagebaronene - hvis eneste formål er å hente ut maksimal profitt, - for å nevne noen av eierformene.  Og ikke minst: den enkelte ansatte i både kommunale og private barnehager har selvsagt den samme kjærlighet til jobben og har den samme faglige standard.