Privatisering, marked og konkurranse

Rødtvedt sykehjem og anbud: Kostnadskutt skremte vekk de ideelle organisasjoner

Rødtvedt sykehjem og anbud: Priskutt skremte vekk de ideelle organisasjoner

Det gikk som jeg fryktet: Byrådet ønsket å forbeholde anbudskonkurransen for drift av Rødtvedt sykehjem til de ideelle organisasjoner, samt kommunens eget foretak. Men dette er et anbud hvor prisen er lagt fra Byrådets side.

Jeg skrev tidligere her på bloggen: "Det er ansatte tilstedeværelse og deres tid til den enkelte beboer, bemanningsfaktoren, som skaper kvaliteten på sykehjemmene. Det vil ikke overraske meg om ideelle organisasjoner som Bymisjonen, Frelsesarmeen eller Sanitetskvinnene vil si: At fagetiske grunner kan vi ikke forsvare å levere et sykehjemstilbud som forutsettes driftet med så få ansatte."

Dessverre fikk jeg rett: Det er kun to potensielle driftere som har levert anbud: Grefsen Menighet (som driver  Grefsenhjemmet) og det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF - et foretak som er pålagt å levere interntbud uansett hvor forsvarlige/uforsvarlige driftsrammer Byrådet har gitt. Kr.F-byråd Kvalbein har, ved sin iver etter å presse priser, i realiteten igjen skviset de ideelle organisasjoner ut av markedet. Jeg er særs bekymret om hvorvidt den som nå skal drifte klarer, med redusert bemanning, å levere forsvarlig kvalitet.

Les Kirkens Bymisjons begrunnelse for ikke å levere anbud under "les mer"

 

Johannes Heggland, ass. generalsekretær skriver:

For tiden er det mye usikkerhet knyttet til hvilke framtidige pensjonskostnader Kirkens Bymisjon ville påta seg dersom vi skulle overta et nytt sykehjem. Vi har som kjent pensjonsordninger som er parallelle med de offentlige ordningene, noe som medfører manglende forutsigbarhet for framtidige kostnader.

I praksis betyr dette at Kirkens Bymisjon ville måtte gi et tilbud på en virksomhet der det ville være umulig å kalkulere inn de reelle forpliktelsene. Dermed ville vi risikere å sitte igjen med en stor regning for framtidige pensjonsforpliktelser. Dette er en risiko vi ikke ønsker å påta oss, og som det heller ikke er rimelig at vi påtar oss. Denne problemstillingen har vært utslagsgivende for at Kirkens Bymisjon ikke har lagt inn tilbud på Røtvet sykehjem.