Privatisering, marked og konkurranse

Oslo kommunes sentralbord: New Dehli her

Byrådet har sendt fram forslag om at bystyret vedtar følgende:

"- Oslo kommune 02 180 konkurranseutsettes uten bruk av internbud.

- Byrådet foretar nærmere avgrensning av omfanget av konkurranseutsettingen."

Det er grunn til merke seg at høyresida stadig oftere ved anbudsutsetting understreker at kommunen selv ikke skal levere anbud; "uten bruk av internbud". Mens det tidligere - i alle fall i det borgerlige styrte Oslo - har vært vanlig at kommunen selv ved anbudsutsetting leverer internbud, er beslutningen nå: "konkurranseutsetting uten bruk  av internbud." Enhver beslutning om anbud og konkurranseutsetting er derfor samtidig en beslutning om at dette er en tjeneste som skal driftes av private. Dette er et ideologisk valg, helt uavhengig av hvorvidt dette blir billigere for kommunen. Med andre ord er det blitt en viktig del av Byrådets og høyresidens politikk å bygge ned offentlig sektor.

Tilsynelatende kan det høres uskyldig ut å sette bort sentralbord-tjenester. Men som forbrukere merker vi at det ikke er likegyldig hvorvidt SAS, bankene eller andre møter oss med helautomatiske tjenester hvor du må jobbe deg igjennom en masse tastetrykk før du kanskje aller nådigst kan få snakke med et menneske. Eller hvorvidt du blir møtt med et sentralbord som er outsourcet til Litauen eller India, og hvor sentralbordtjeningen har relativt lite kunnskap om virksomheten.

Motsatsen er at du har et sentralbord som er godt integrert i virksomheten, med til enhver tid oppdatert og detaljert kunnskap. Det kan kombineres med resepsjonstjeneste, kan være organisasjonens kundesenter eller i alle fall: være betjening som kan løse saken din, uten å sende deg videre fra sted til sted. Jeg mener vi skaper dårligere tjenester for innbyggerne ved den oppsplitting og pulverisering av ansvar vi opplever stadig mer av.

Et Oslo kommune-sentralbord i Litauen eller India er opplagt ikke noen god løsning.  

Kommentarer   

0 #1 Sigrid Marie Refsum 30-12-2013 10:09
Sentralbordfolk bør kjenne organisasjonen som sin egen leilighet. Kjente og kvalifiserte sentralbordfolk kan koordinere under kriser.
0 #2 Birger Rieb 30-12-2013 11:41
Folk driter vel mer og mer i kommunen og det offentlige etter hvert som servicen blir dårligere. Alle gjør som de vil, og ettersom behovet avtar, så legger man ned tjenester.
0 #3 Eirinn Glattre 30-12-2013 21:46
Man burde gjøre en økonomisk analyse av hva konkurranseutse tting koster. I timebruk i tjenestene og konsuletkostnad er. Man kan ende opp med å spare seg dum.
0 #4 Leif Egil Andreassen 31-12-2013 03:20
Man må medregne pensjonskostnad ene som kommunen vil ha for tidligere ansatte. Dette er forpliktelser kommunen vil ha i opptil 40 år. Disse kostnadene er ukjente for mange politikere som tror at kommunen tjener mye på konkurranseutse ttingene. Kostnadene pr år kan beløpe seg til flere mill kroner
0 #5 Benjamin 01-01-2014 14:16
Og det er jo en av tjenestene som fungerer. Dårlig businesstenknin g fra høyresiden.
0 #6 Wenche Svoor 09-01-2014 07:25
Det må bare ikke skje! Bruker 02180 bare når jeg ikke selv finner rette person eller kontor. Da må det være noen som er kjent og ikke minst kan Norsk godt.

Legg til kommentar