Privatisering, marked og konkurranse

02 180 -sentral for kommunens kjerneoppgaver

02 180 -sentral for kommunens kjerneoppgaver

Ringer du Oslo kommune på telefon 02 180, er det i dag kommunens egne ansatte som svarer på telefonen. Får finansbyråd Torger Ødegaard (H) det som han vil, skal imidlertid en privat bedrift overta sentralbordet.

SVs Ivar Johansen advarer mot følgene av å få for lang avstand mellom sentralbordet og kommunen for øvrig. Han minner om erfaringene med å overlate TT-tjenestens (tilrettelagt transport) sentralbord til svenske og estiske operatører med dårlig kjennskap til Oslo-kartet. - Vi risikerer at de som ringer vil oppleve at de snakker med noen som ikke kjenner kommunen, sier Johansen.

- Dette virker som privatisering for privatiseringens skyld. Sentralbordet henger så tett sammen med kommunens kjerneoppgaver at tjenestene blir dårligere hvis man setter dem for langt ut, sier jeg blant annet i Osloby.no


Kommentarer   

-1 #1 Anne Gunn Knudsen 06-02-2014 21:51
Vanvittig dyr service!
0 #2 Benjamin Bruheim 06-02-2014 21:52
Hvordan "utvikles tjenesten" ved å privatisere den? Skulle ønske en faglig fundert redegjørelse på akkurat det der fra Ødegaard. Dessuten virker det teknisk søkt - er ikke tjenesten allerede spesiallaget Oslo Kommune, og dypt integrert? Nå har jeg ikke satt meg inn i hvordan systemet er bygd, men jeg mistenker at de ender med å drifte systemet i oslo i tillegg til å måtte utvikle koblinger til den nye leverandøren - og i prinsippet ende opp med å betale mer. Eller mulig de gjør det blårussen ofte gjør: Ødelegge et fullt brukbart system og bygge et helt nytt et, siden det sistnevnte så bra ut på papiret. Mistenker også at nedgangen i antall telefonsamtaler skyldes at man kommer til rett person, eller når den er tilgjengelig - og ikke lenger må ringe opp på nytt når man ikke kommer fram.
+1 #3 Gry Christin Sjue 06-02-2014 21:54
Nå må vi bli kvitt de blå som styrer i Oslo. Kun privatisering som står i huet på dem!!
0 #4 Tom Just Olsen 07-02-2014 06:28
Det er kun ett motiv bak privatiseringer : Profitt.
0 #5 Tine Marit Baugstø 07-02-2014 13:20
Servicen ble allerede dårligere da de enkelte tjenestestedene la ned eget sentralbordmogn overførte alt til 02180. Med et selskap i f eks Estland eller India blir det enda viktigere å få tak i direktenummer til den det gjelder - eller bruke e-post. Det gjør jeg allerede.

Legg til kommentar