Privatisering, marked og konkurranse

OPS-sykehjem: Private med sugerør i kommunekassa?

OPS-sykehjem: Private med sugerør i kommunekassa?

Jeg skulle tro det burde være av interesse for Oslo bystyre å vite hvem som økonomisk tjener på Byrådets forslag om at nytt sykehjem på Ellingsrud blir et OPS-prosjekt: Private utbyggere eller Oslo kommune? Men beslutningsgrunnlaget Byrådet har sendt fram til bystyret er kjemisk fri for denslags økonomiske beregninger.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

"Byrådet ønsker å etablere bygge/drifte sykehjemmet som et OPS-prosjektet.

Jeg må forutsette at det er foretatt en økonomisk beregning av alternativene; ordinær anbudsutsettelse av bygging, og ordinær drift som kommunalt sykehjem i regi av Sykehjemsetaten eller en ideell organisasjon.

Det bes om at finanskomiteen blir presentert de sammenlignbare kostnader for en "kommunal løsning", på en måte som gjør at de to alternativer kan vurderes opp mot hverandre."


Kommentarer   

0 #1 Haakon 11-02-2014 14:09
Du setter det hele på hodet egentlig.
Kommunens finanser kommer av skatter. Altså er kommunen et sugerør i folkets lommebok i utgangspunktet.

Så vet vi at det er mye kommuner ikke får gjort. Som f.eks. vedlikehold av skoler og vedlikehold og bygging av sykehjem.

Kommunene strekker ikke til. Likevel er Ivar livredd får å prøve andre løsninger. Jeg skjønner det ikke. FOr, det er snakk om å prøve. Om det ikke går så går man tilbake slik det var.

OPS har blitt prøvd som prosjekt for å bygge vei en gang. Og det var en skikkelig suksess!
0 #2 Ivar J 11-02-2014 22:00
Haakon: OPS har da blitt benyttet til mer enn vei. Oslo kommune har f.eks. brukt det på skole, og etterkalkylen viste at det ble dyrere enn tradisjonell kommunal utbygging. Følg linkene over.
0 #3 Haakon 11-02-2014 23:58
Når du spør folk som er mot OPS så får man det svaret man er ute etter.

Aftenposten skriver en artikkel om punkter som er oversett for å få sannheten til å stemme :

aftenposten.no/.../...

Legg til kommentar