Privatisering, marked og konkurranse

SV, Rødt og MDG: Fremmer lovlighetsklage av anbud på barnehager

SV, Rødt og MDG: Krever lovlighetsklage av anbud på barnehager

Bystyregruppene til SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne bringer bystyrets vedtak ved anbudsutsetting av barnehager inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus til lovlighetskontroll.

Barneombudet har understreket at ”Kommunen plikter å ta utgangspunkt i barnets beste i alle avgjørelser som berører barn. Det følger av barnekonvensjonens artikkel 3. Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven og har status som norsk lov. Dersom prinsippet om barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksfremlegget, kan det foreligge en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig."

Verken bystyrets vedtak, eller forutgående vedtak hos Byrådet, inneholder en drøfting av hva som er barnets beste, og bystyregruppene mener derfor at dette er en alvorlig saksbehandlingsfeil som gjør vedtakene ugyldige.


Kommentarer   

+2 #1 Steinar Høiback 12-02-2014 08:43
Dette leste jeg med stor interesse, meget bra initiativ og flott at tre partier kan samles om dette.
En skal kanskje ikke trekke dette for langt men slik jeg leser det og slik jeg håper kan dette være starten til slutten på den grenseløse konkuranseutset tingen som medfører at folks arbeidsplasser ødelegges og at barna lir under vår stadige profittjakt.
Flott at du deler dette med oss Ivar Johansen, flott at tre partier som alle setter miljø foran globalisert økonomisk tankegang, setter barns rettigheter foran og ikke minst, setter verdipolitikk opp mot kortsiktig destruktiv, snever økonomisk tenkning.

Legg til kommentar