Privatisering, marked og konkurranse

Kommunalt anbud på renholdstjenester: Laveste pris vinner

Kommunalt anbud på renholdstjenester: Laveste pris vinner

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er nå ute med anbud for prekvalifisering av firmaer som skal inngå i en rammeavtale på renhold i Oslo kommune, en samkjøpsavtale som samlet sett antas å ha en verdi på rundt 100 millioner kroner.

Jeg hadde forventet at en prekvalifisering av renholdsfirmaer handler om å kvalitetssikre tilbyderne gjennom å påse at foretakene er lovlige, har alle formelle dokumenter i orden, innehar kompetanse og er i stand til å levere de tjenester som blir etterspurt, og at timepris i denne sammenheng skal gjenspeile de faktiske kostnadene. Jeg hadde også forventet at tildelingskriteriene omhandler det vi alle vet er viktig: kvalitet, kompetanse og pris.

Utviklings- og kompetanseetaten har valgt en helt annen strategi. Om tilbyderne oppfyller alle formelle krav til dokumentasjon, vil de gå videre til vurdering basert et eneste tildelingskriterium. Lavest pris vinner.

Jeg tar saken opp med Byrådet, som bør utdype dette overfor bystyrets finanskomite. Les mer om bakgrunnen nedenfor.

 

 

Utviklings- og kompetanseetaten er nå ute med anbud for prekvalifisering av firmaer som skal inngå i en rammeavtale på renhold i Oslo kommune, en samkjøpsavtale som samlet sett anses å ha en verdi på rundt 100 millioner kroner.

Jeg hadde forventet at en prekvalifisering av renholdsfirmaer handler om å kvalitetssikre tilbyderne gjennom å påse at foretakene er lovlige, har alle formelle dokumenter i orden, innehar kompetanse og er i stand til å levere de tjenester som blir etterspurt, og at timepris i denne sammenheng skal gjenspeile de faktiske kostnadene.

Jeg hadde også forvente at tildelingskriteriene omhandler det vi alle vet er viktig: kvalitet, kompetanse og pris.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)  har valgt en helt annen strategi.

Om tilbyderne oppfyller alle formelle krav til dokumentasjon, vil de gå videre til vurdering basert på tildelingskriterier. Og: Tildelingskriteriet er 100 % pris

Der det opplyses om at de tilbydere som har det laveste påslag på Allmenngjort tariffavtale, for tiden kr. 161,17 per time vil bli foretrukket. Påslag i denne sammenheng handler ikke som man skulle tro om fortjeneste, men om alle lovpålagte påslag og alle kostnadsdrivende forhold. Man velger altså å si at de firma som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkår vil bli foretrukket av Oslo kommune.

Tatt i betraktning at det kun skal inngås rammeavtale med 10 – 15 firma forstår man fort at alle seriøse aktører vil bli skviset ut i denne konkurransen. Bare i Oslo er det 1600 firma som er godkjent eller under behandling for godkjenning hos Arbeidstilsynet. De aktører som har en stabil arbeidskraft vil ha en gjennomsnittslønn langt over kr. 161,17 i timen.

Kommunalt ansatte, med pensjonsutgifter på 30 % kontra eksterne aktører som er nede i 2%, vil selvfølgelig bli avviklet som en følge av en slik politikk. Dette til tross for at de kommunalt ansatte leverer god kvalitet.

Det vi har sett rundt i Oslo kommune de siste årene, etter at UKE overtok ansvaret for konkurranseutsettingen, er at kvaliteten har sunket markant og at rengjøringsbyråer må prise oppdrag med tap for ikke helt å falle ut av konkurransen. En edruelig og riktig pris tilsier at du ikke får oppdrag i denne kommunen. Dette har skjedd til tross for at UKE i 2009 gikk ut med en prekvalifisering der tildelingskriteriene var 40 % kvalitet, 40 % kompetanse og 20 % pris. Dette er en god og fornuftig vekting i en prekvalifisering. Men i minikonkurransene har UKE anbefalt at vektingen skal være 75 % pris og 25 % kvalitet, hvilket betyr at det i realiteten kun er pris som avgjør.

Men i den utlyste anbudskonkurransen for samkjøpsavtale ser vi nå altså at timepris skal være den eneste avgjørende faktor.


Kommentarer   

-1 #1 Kari Bente Løchsen 24-02-2014 13:20
Først skal tilbyderne konkurrere om hvem som ligger lavest på lønnsskalaen. Når de som ligger på bunn har dokumentert at de har de dårligste arbeidsvilkåren e, får de lov til å fortsette til neste runde hvor samtlige bunn-noterte skal underby hverandre på konkrete renholdsoppdrag . Gled dere folkens- her blir det nok kvalitetsrenhol d.

Legg til kommentar