Privatisering, marked og konkurranse

Barnehageanbud og barnets beste

Barnehageanbud og barnets beste

«Vurderingen» av barnets beste i byrådssaken om anbudsutsetting av barnehager er ingen vurdering, kun en oppsummering av de samme argumentene vi foreldre har blitt servert nå i ukesvis, mens vi har sett på skaden som skjer i barnehagene: «Private barnehager er også gode.»

Bare så synd, da, at de beste private drifterne er ute av bildet fordi kommunen ikke har vedlikeholdt byggene godt nok, så synd at tilskuddet skal være lavere enn til noen andre private barnehager fordi kommunen i følge saksfremlegget satser på «effektivisering» i løpet av perioden. Fryktelig synd også at siden disse barnehagene skal ut på anbud hvert 6. år, er det knapt kommunen som er i stand til å rettferdiggjøre en slik tilrettelegging for manglende stabilitet.

En tilbyder står igjen; Norlandia. Mange foreldre har bedt Norlandia la være å legge inn anbud, uten å vite så mye om Norlandia fra før, annet at det er et selskap med store penger involvert. Vi ønsket kun å oppfordre de private tilbyderne til ikke å legitimere det vi mener har vært en ulovlig prosess fra kommunens side. Alle som forstår noe om medvirkning vet at disse ordene fra byråden betyr at vi foreldre ikke har blitt begunstiget med noen medvirkning i det hele tatt:

«Byråden konkluderer med at den gjennomførte høringsrunden ikke har frembrakt momenter eller forhold knyttet til den enkelte barnehage, som gjør at det er grunnlag for å foreslå endringer i utvalget av barnehager som skal konkurranseutsettes.»

Dette skriver Guri Waalen Borch, forelder til to barn i Smedbakken barnehage, i dagens gjesteblogginnlegg.

 

Barnehageanbud og barnets beste

Av Guri Waalen Borch, forelder til to barn i Smedbakken barnehage, bydel Alna

Tonefallet endrer seg ofte hos folk flest når de ikke blir møtt med respekt, men med tomme ord og svada. Der har du meg, en naiv barnehageforelder som trodde på lokaldemokrati, lover og regler, politikeres integritet.

Skolebyråd Anniken Hauglie klarte å få fram medfølelsen min da hun skrev på Twitter for litt siden at jeg skjøt på budbringeren. Hun har kun ansvaret for å få i mål et bystyrevedtak vedtatt av andre, og står igjen som en slags uskyldig brevdue, som dessverre ikke får fly i fred.

Konkurranseutsettinga ikke så gøyal å holde på med

Noe sier meg at skolebyråden ikke syns konkurranseutsettinga av sju Oslo-barnehager er gøyal å holde på med. Noe sier meg at hun syns det er litt vondt og vanskelig å måtte innrømme at kommunen liksom på en måte ønsker stabilitet i barnehagene, men at dette bystyrevedtaket jobber for det motsatte. Samtidig tilhører hun det partiet som sammen med Frp fremsnakker konkurranseutsetting av omsorgstjenester. I beste fall blir jeg som forelder forvirret, og jeg lurer på om det er et resultat av at hun selv er det. Men jeg kan kun snakke for meg selv.

Faktum er, som en far i Smedbakken barnehage påpeker i sin høringsuttalelse:

- De borgerlige partiene som sier noe om barnehager er svært tydelige på at det er de ansatte  som er den viktigste ressursen i barnehagene, enig?  - Som analysen fra PWC viser er de ansatte også største utgiftspost, og ansatte med høy ansiennitet har høyest lønn, naturlig nok.  - Kriteriet om at dyreste barnehager skal konkurranseutsettes vil dermed automatisk komme i konflikt med kriteriet om høyest mulig kvalitet på de ansatte, enkelt og greit. - Man kan altså ikke både ønske å ha de beste (og mest erfarne) barnehagemedarbeiderne OG spare penger på barnehagene, det lar seg ikke gjøre. 

Foreldrene brukt som nyttige idioter for saksfremleggets skyld

Byrådet har, slik jeg ser det, brukt foreldrene i de sju barnehagene som nyttige idioter for å kunne produsere et sakfremlegg i tråd med det Barneombudet har påpekt; kommunen plikter å la foreldrenes synspunkter fremkomme, samt å ha med en vurdering av barnets beste, jf. artikkel 3 i Barnekonvensjonen.

Begge deler er nå med i saksfremlegget, men  foreldrene får ikke noe som helst gjennomslag for noen av sine bekymringer og krav:

«Høringsuttalelsene er samstemte i sitt syn på at å plukke ut barnehagene som er dyrest i drift medfører at barnehager med stabilt personale og mange ansatte med lang ansiennitet blir valgt ut og at dette utvelgelseskriteriet burde vært nedprioritert. Det burde heller vært lagt vekt på å velge barnehager som scorer dårlig på brukerundersøkelser og som har ustabil drift i dag.

Bystyrets vedtak gir klare føringer for å velge barnehager som er dyrest i drift. Høye gjennomsnittlige driftskostnader har derfor vært utgangspunkt for utvelgelse av barnehagene. Hoveddelen av en barnehages driftskostnader knytter seg til lønn. Dersom dette elementet i beregning av driftskostnader ikke skal vektlegges, vil man ikke kunne gjennomføre prosessen i tråd med bystyrets klare føring om at "dyrest i drift" fortrinnsvis skal legges til grunn for utvelgelse av barnehager.»

Oversatt: Ønsket om å ha mange nok, samt de beste og mest erfarne barnehageansatte, eksisterer ikke lenger. Dette har bystyret vedtatt. Dette må skolebyråden forholde seg til. Jeg kan faktisk kjenne på en slags medfølelse, fordi hun møter stadig flere meldinger om ansatte som forsvinner, og foreldre som blir skarpere og skarpere i tonen samtidig som barna mister det gode tilbudet de hadde.

I Grindbakken barnehage må barna i tillegg til konkurranseutsettingen flytte til midlertidige lokaler mens Grindbakken skole skal pusses opp. Dette er nye opplysninger, da man først trodde det var snakk om en mindre rehabilitering. 22. januar ble det imidlertid klart at oppussingen vil ta ett og et halvt år, med oppstart høsten 2014, mulig rundt årsskiftet. Informasjon om dette er sendt til byråden flere ganger. Hun påstår likevel i det nye saksfremlegget at rehabiliteringsperioden ikke sammenfaller med at ny drifter tar over. Dette er ikke riktig, i følge opplysningene fra Undervisningsbygg.

Ingen reell vurdering av hva endringen vil ha å si for barna; barnets beste

«Vurderingen» av barnets beste ii byrådssaken om anbudsutsetting av barnehager er ingen vurdering, kun en oppsummering av de samme argumentene vi foreldre har blitt servert nå i ukesvis, mens vi har sett på skaden som skjer i barnehagene: «Private barnehager er også gode.»

Bare så synd, da, at de beste private drifterne er ute av bildet fordi kommunen ikke har vedlikeholdt byggene godt nok, så synd at tilskuddet skal være lavere enn til noen andre private barnehager fordi kommunen i følge saksfremlegget satser på «effektivisering» i løpet av perioden. Fryktelig synd også at siden disse barnehagene skal ut på anbud hvert 6. år, er det knapt kommunen som er i stand til å rettferdiggjøre en slik tilrettelegging for manglende stabilitet.

En tilbyder står igjen; Norlandia. Mange foreldre har bedt Norlandia la være å legge inn anbud, uten å vite så mye om Norlandia fra før, annet at det er et selskap med store penger involvert. Vi ønsket kun å oppfordre de private tilbyderne til ikke å legitimere det vi mener har vært en ulovlig prosess fra kommunens side. Alle som forstår noe om medvirkning vet at disse ordene fra byråden betyr at vi foreldre ikke har blitt begunstiget med noen medvirkning i det hele tatt:

«Byråden konkluderer med at den gjennomførte høringsrunden ikke har frembrakt momenter eller forhold knyttet til den enkelte barnehage, som gjør at det er grunnlag for å foreslå endringer i utvalget av barnehager som skal konkurranseutsettes.»

Norlandia vil ikke bekrefte om selskapet vil legge inn anbud eller ikke, det er derfor vanskelig å si om Norlandia bryr seg om hva barnas mest berettigede talspersoner- foreldrene- har å si.

Jeg vil med dette oppfordre alle som bryr seg om kvalitet i barnehagene til å komme på minikulturmønstring utenfor Norlandias lokaler i Rådhusgata 23, mandag 3. mars kl 17.30. Vi foreldre kan ikke annet enn å kjempe for at «effektiviseringen» stopper før det er for sent.  

Vi må selv gjøre noe, for ansvarlig byråd er, i følge henne selv, kun en budbringer.


Legg til kommentar