Privatisering, marked og konkurranse

Rødtvet sykehjem: Byrådet presset priser til det uansvarlige

Rødtvet sykehjem: Byrådet presset priser til det uansvarlige

Byrådet måtte avlyse anbudskonkurransen for Rødtvet sykehjem. Ingen var i stand til å drifte til den pris og den bemanning Sykehjemsetaten krevde. Sånn sett er referatet fra siste forhandligsmøte megetsidende:

"Det fremkom ingen nye opplysninger under forhandlingsmøtet som synliggjorde at det var mulig å drive Rødtvet Sykehjem i balanse etter reduksjon av 6 korttidsplasser.

Sykehjemsetaten (SYE) opprettholdt de økonomiske rammer som ble lagt frem i tidligere forhandlingsmøter.

Grefsenhjemmet dokumenterte ut i fra sine beregninger at disse rammene var for knappe til å drive Rødtvet sykehjem i balanse hvis man skulle opprettholde den kvalitet som SYE krever samt den minimumsbemanning som også er et krav."


Kommentarer   

0 #1 Anders Arntzen 15-03-2014 19:43
Selv om jeg er uenig i å drive sykehjem etter anbud, så skjønner jeg ikke det som står over. Anbud betyr vel at man sier seg villig til å levere en tjeneste til en pris en selv bestemmer, eller tilbyr. Så får kjøper selv bestemme om det blir avtale. Hvis ytelsens omfang eller kvalitet må endres, så må vel bare anbudskonkurran sen gå en gang til. At man etter nærmere avtale kan kjøpe litt mere eller mindre av varen kan sikkert arrangeres. Til neste anbudsrunde. Er det vanskeligere enn det?
+1 #2 Leif Andreassen 15-03-2014 20:03
Det spesielle med konkurranseutse ttingen av Rødtvet sykehjem var at bare de ideelle organisasjonene kunne delta pluss Omsorg Oslo kommunalt foretak. Et annet forhold som var annerledes var at prisen var fastsatt på forhånd. Den prisen som var fastsatt lå over 3 millioner kroner under driftsbudsjette t i dag. Alle de frivillige organisasjonene har det til felles at vi har en kommunal pensjon. Vi har derfor et tilsvarende behov for et driftsbudsjett som nåværende drifter som er Sykehjemsetaten . Den eneste måten vi kunne levere et tilbud innenfor prisen som var gitt var å redusere bemanning. Byråden ble i god tid advart mot konsekvensene men gjorde ingenting med dette. Kirkens bymisjon la ikke engang inn et anbud, selv om de er den største private og ideelle drifter av sykehjem i Oslo
+3 #3 Unni Fonneland 17-03-2014 21:01
Vi som jobber på sykehjem går i frykt hele tiden. Hvis vi blir PRIVATISERT vet vi hva som skjer. Vi vet også at alt handler om å få ned utgiftene og at personalutgifte r er den største posten. Vi lever allerede helt på kanten av forsvarlig beKVINNING (for det er nesten bare kvinner) og et par sykmeldinger gjør hverdagen helt uutholdelig for de andre. For det skal nemlig ikke "leies inn" ved sykefravær. Vi blir titt og ofte minnet på at "man kommer på jobb selv om man er syk for ellers går det ut over kollegene". Med andre ord er dårlig bemanning og ekstreme arbeidsforhold DIN skyld, hvis du skulle bli syk. Enhver kommunepamp burde vært tvangsplassert i en pleierjobb et halvt års tid. Hvorfor kommer ikke vi som jobber i denne bransjen mer til orde?
+2 #4 Roy Snekkermoen 09-08-2014 06:26
Forferdelige arbeidsforhold. Ikke rart sykepleiere vil jobbe andre steder. At sykehjemsetaten får lov å holde på som de gjør? Skammelig.

Legg til kommentar