Privatisering, marked og konkurranse

Rødtvet sykehjem: Byrådet presset priser til det uansvarlige

Rødtvet sykehjem: Byrådet presset priser til det uansvarlige

Byrådet måtte avlyse anbudskonkurransen for Rødtvet sykehjem. Ingen var i stand til å drifte til den pris og den bemanning Sykehjemsetaten krevde. Sånn sett er referatet fra siste forhandligsmøte megetsidende:

"Det fremkom ingen nye opplysninger under forhandlingsmøtet som synliggjorde at det var mulig å drive Rødtvet Sykehjem i balanse etter reduksjon av 6 korttidsplasser.

Sykehjemsetaten (SYE) opprettholdt de økonomiske rammer som ble lagt frem i tidligere forhandlingsmøter.

Grefsenhjemmet dokumenterte ut i fra sine beregninger at disse rammene var for knappe til å drive Rødtvet sykehjem i balanse hvis man skulle opprettholde den kvalitet som SYE krever samt den minimumsbemanning som også er et krav."