Privatisering, marked og konkurranse

Privatisering - det er farli’ det!

Privatisering - det er farli’ det!

"Barnehagene ofres, kommunen taper penger – stopp dette tøyset nå," skriver Hanne Brunvoll og Jannicke Bakke Fredriksen fra fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Oslo, i et gjesteblogginnlegg.

"Med dagens trange kommunebudsjetter er det vel forståelig at kommunene vil kvitte seg med det økonomiske ansvaret for noen av barnehagene sine. Det er bare det, at dette nødvendigvis ikke er så økonomisk lønnsomt. Når en barnehage konkurranseutsettes er det bare driften av barnehagen som settes bort, kommunen eier fortsatt tomta og bygget, og har ansvaret for oppussing og lignende. I tillegg er anbudsrunder ressurskrevende, både i tid og penger, og det fører ikke akkurat til at den blå-blå regjeringens løfte om mindre byråkratisering blir oppfylt. Pengene tas fra den posten i budsjettet som er satt av til barnehagene, det finnes ingen egen «anbudspost». Disse pengene kunne gått til driften i barnehagene i stedet.

Selv ikke ved salg er kommunen kvitt alle sine utgifter. De har fortsatt store pensjonsforpliktelser for sine «solgte» og «konkurranseutsatte» ansatte, de har nemlig rukket å opptjene seg pensjon fra Oslo kommune.

Det er mange, gode private barnehager i Oslo kommune. De vil også bli skadelidende på grunn av det som skjer nå.  Kutt i tilskudd til kommunale barnehager = kutt i tilskudd til private barnehager. Dette rammer altså alle, ansatte, barn og foresatte, i kommunale så vel som i private," skriver de to tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Les hele innlegget nedenfor.

 

PRIVATISERING – DET ER FARLI’ DET!

 

Av Hanne Brunvoll, 2. nestleder i Utdanningsforbundets fylkesstyre i Oslo, og

Jannicke Bakke Fredriksen, 2. varamedlem i Utdanningsforbundets fylkesstyre i Oslo

 

Det sier i hvert fall Utdanningsforbundet Oslo. Eller?! Hvordan var det nå dette var igjen? I en debatt hvor følelser blir en del av temaet, og det blir det fort når vi snakker om våre barns hverdagsliv, har nyansene en tendens til å forsvinne. Det kan bli vanskelig å finne kjernen i saken når «barnas beste» og «dårlig behandling av lojale medarbeidere» er det leseren og lytteren ser skrevet og hører ropt med fete, store og skingrende bokstaver.

Så hvordan er ståa egentlig? Hva er det denne privatiseringen det snakkes om i forbindelse med Oslos kommunale barnehager dreier seg om? Hvorfor roper foreldre, fagfolk og forskere varsko? Vi har da mange private barnehager i denne byen som drives godt, både for barn og ansatte?

Det er nå vi må finne kjernen, godt gjemt under følelser, politiske idelogier, engstelige foresatte og sinte, frustrerte og fortvilte ansatte. Kjernen er nemlig den, at dette dreier seg om salg og konkurranseutsetting, som er noe helt annet enn å opprette nye, private barnehager.

Det sier seg selv at salg og konkurranseutsetting innebærer et element av konkurranse. Beste tilbud vinner. Enkelt og greit? En konkurranse bør ha mer enn en deltaker, man vinner vel strengt tatt ikke når man er enste deltager. Vi vet ikke hvor mange deltagere som har stilt til start i denne konkurransen, men det er vel ingen hemmelighet at det ikke akkurat har vært kamp om plassene.

For de konkurranseutsatte barnehagene skal denne «konkurransen» gjentas hvert sjette år. De ansatte kan altså risikere at barnehagen får nye eiere med nye lønns- og arbeidsvilkår hvert sjette år. Anbudsrunder må gjennomføres, selv om man kan befinne seg i en situasjon hvor det fortsatt er kun en interessert aktør.

Ja dette er jo vel og bra, tenker du kanskje nå? Med dagens trange kommunebudsjetter er det vel forståelig at kommunene vil kvitte seg med det økonomiske ansvaret for noen av barnehagene sine. Det er bare det, at dette nødvendigvis ikke er så økonomisk lønnsomt. Når en barnehage konkurranseutsettes er det bare driften av barnehagen som settes bort, kommunen eier fortsatt tomta og bygget, og har ansvaret for oppussing og lignende. I tillegg er anbudsrunder ressurskrevende, både i tid og penger, og det fører ikke akkurat til at den blå-blå regjeringens løfte om mindre byråkratisering blir oppfylt. Pengene tas fra den posten i budsjettet som er satt av til barnehagene, det finnes ingen egen «anbudspost». Disse pengene kunne gått til driften i barnehagene i stedet.

Selv ikke ved salg er kommunen kvitt alle sine utgifter. De har fortsatt store pensjonsforpliktelser for sine «solgte» og «konkurranseutsatte» ansatte, de har nemlig rukket å opptjene seg pensjon fra Oslo kommune.

Det er mange, gode private barnehager i Oslo kommune. De vil også bli skadelidende på grunn av det som skjer nå.  Kutt i tilskudd til kommunale barnehager = kutt i tilskudd til private barnehager. Dette rammer altså alle, ansatte, barn og foresatte, i kommunale så vel som i private. 

Barnehagene ofres, kommunen taper penger – stopp dette tøyset nå!

Kommentarer   

0 #1 Margaret Lilleøien 22-03-2014 19:48
Så var det de ansattes situasjon da. I Smedbakken barnehage er vi flere som har passert 62 år. Da har vi muligheten til å søke AFP, men de fleste av oss hadde faktisk tenkt å jobbe en stund til. Men kan vi det ? Hvis vi ikke søker AFP og heller blir med over i den private driften vil vi miste retten til å ta ut AFP fra Oslo pensjonsforsikr ing ved et senere tidspunkt. Og det er det ingen av oss som ønsker for Oslo kommune har en bedre pensjonsordning enn andre. Men i det vi søker AFP vil det si det samme som at vi sier opp vår stilling og en privat drifter vil derfor ikke være pliktig til å ta oss med i den videre driften av barnehagen selv om vi både har høy kompetanse og lang erfaring. Så var det lønna da. Det er den vi lever av. Oslo kommune betaler oss ped.ledere flere titalls tusen mer enn f.eks.PBL. Og vil en ny drifter betale oss den lønna vi har nå? Neppe. Det vil være mer økonomisk å ansette unge mennesker med liten erfaring, og et sted har de vel tenkt å spare penger. I tillegg betaler Oslo kommune vårt pensjonsinnskud d. I private barnehager trekkes de ansatte 2 % pensjonsinnskud d. Så de som er yngre og velger å bli med over til det private vil høyst sannsynlig få 2% mindre i lønn enn det de har i dag. Og har bystyret tenkt på de tapte skattepengene? AFP for meg vil si litt over halvparten av den lønna jeg har i dag. Og da betaler jeg jo også mye mindre skatt. Er dette med i regnestykket til bystyret? Samtidig "skrikes" det jo om at man må stå lenger i jobb. Det er for mange som slutter i jobb når de er 62. Skjønn det den som kan...
0 #2 Håkon 23-03-2014 23:01
Margaret :
Du er inne på kjærnen. Hvorfor skal offentlige og private ha forskjellige regler om lønn og pensjon?
De gjør jo samme jobben!
0 #3 Anita 24-03-2014 05:58
Ja, Haakon, hva slags formidabel jobb er det DnB-sjef Rune Bjerke utfører som gjør han "fortjent" til sin lønn, mangedoblet en norsk statsminister?
0 #4 Håkon 24-03-2014 12:26
Anita :
Det er vel ikke svar på hvorfor to mennesker som gjør samme jobb skal ha forskjellige betingelser, er det vel?

Legg til kommentar