Privatisering, marked og konkurranse

Barnehageanbud og barnehagesalg: Tvinges til å gå av med AFP

Barnehageanbud og barnehagesalg: Tvinges til å gå av med AFP

Det borgerlige byrådet tvinger de facto 62-årige Margaret Lilleøien til å gå av med AFP. Hvis ikke vil hun tape penger. Rett nok var det ingen som leverte anbud på barnehagen, men nå vurderer byrådet å selge den. Og det er de ansatte som skvises, og må betale regninga. Som Margaret skriver til meg:

"I Smedbakken barnehage er vi flere som har passert 62 år. Da har vi muligheten til å søke AFP, men de fleste av oss hadde faktisk tenkt å jobbe en stund til. Men kan vi det ? Hvis vi ikke søker AFP og heller blir med over i den private driften vil vi miste retten til å ta ut AFP fra Oslo pensjonsforsikring ved et senere tidspunkt. Og det er det ingen av oss som ønsker for Oslo kommune har en bedre pensjonsordning enn andre. Men i det vi søker AFP vil det si det samme som at vi sier opp vår stilling og en privat drifter vil derfor ikke være pliktig til å ta oss med i den videre driften av barnehagen selv om vi både har høy kompetanse og lang erfaring.

Så var det lønna da. Det er den vi lever av. Oslo kommune betaler oss ped.ledere flere titalls tusen mer enn f.eks.PBL. Og vil en ny drifter betale oss den lønna vi har nå? Neppe. Det vil være mer økonomisk å ansette unge mennesker med liten erfaring. Og et sted har de vel tenkt å spare penger. I tillegg betaler Oslo kommune vårt pensjonsinnskudd. I private barnehager trekkes de ansatte 2 % pensjonsinnskudd. Så de som er yngre og velger å bli med over til det private vil høyst sannsynlig få 2% mindre i lønn enn det de har i dag.

Og har bystyret tenkt på de tapte skattepengene? AFP for meg vil si litt over halvparten av den lønna jeg har i dag. Og da betaler jeg jo også mye mindre skatt. Er dette med i regnestykket til bystyret? Samtidig "skrikes" det jo om at man må stå lenger i jobb. Det er for mange som slutter i jobb når de er 62. Skjønn det den som kan."

You have no rights to post comments