Privatisering, marked og konkurranse

Anbudsbesparelser: Nesten halvparten forsvinner

Hvert år bruker Kommune-Norge anslagsvis 1,3 milliarder til å forberede, gjennomføre og følge opp anskaffelser. Dette fremgår av en analyse i en fersk rapport Rambøll og Inventura har utarbeidet vegne av KS. Besparelsene forbundet med bruk av konkurranse i kommunesektoren er anslått til tre milliarder kroner årlig. Men i og med at mye går med til selve prosessen, er nettobesparelsen for kommunesektoren «bare» 1, 7 milliarder årlig. Men i et samfunnsperspektiv må en jo også ta med anbydernes kostnader, og da blir det sannelig ikke mye igjen av besparelser.

Rapporten er tydelig på at når det gjelder konkurranseutsetting av sykehjem så er det de ansatte som betaler regningen:

"Den største, men ikke eneste, årsaksfaktoren for denne besparelsen er pensjonsutgifter. Kommunesektoren har en ytelsesbasert pensjonsordning. De kommersielle leverandørene av sykehjemsdrift har en innskuddsbasert pensjonsordning. Kostnadene ved de topensjonsordningene er svært forskjellig for arbeidsgiveren. Lønnsrelaterte kostnader ved sykehjemsdrift er om lag 80-85 % av totalkostnadene ved driften. Konkurranseutsetting har dermed også betydning for arbeidstakernes betingelser."

Kommentarer   

0 #1 Baard Belsaas 19-04-2014 14:11
Jeg visste det kostet å administrere anbud, men ikke så mye
0 #2 Jo Lundsbakken 19-04-2014 14:14
Anbud for enhver pris er ikke lønnsomt for skattebetalerne og offentlige myndigheter, det er bare lønnsomt for enkelte høgrevridde elitepolitikere s næringslivsvenn er.

Legg til kommentar