Privatisering, marked og konkurranse

OPS-sykehjem: Byrådet tåkelegger

OPS-sykehjem: Byrådet tåkelegger

Byrådet er ikke villig til å svare på de reelle kostnader ved en OPS-løsning for et nytt sykehjem på Ellingsrudåsen. Se link nedenfor til det svaret byråden har gitt bystyret på mitt spørsmål.

Merkostnadene knyttet til finansieringskostnadene består av tre elementer: (1) rentepåslaget som byråd Kvalbein selv oppgir til 1,5 pst (2) Lengre fastrentebinding (Oslo kommune bruker selv relativ lang rentebinding på sine lån i forhold til hva andre kommuner bruker. Derfor betaler Oslo Kommune omkring 2 pst  høyere rente enn det de fleste kommuner i Norge betaler). For en normal kommune ville det slå ut i 1-2 pst høyere rentekostnader.  (3) I tillegg kommer egenkapitalpåslaget som kommunen ikke har behov for. Det slår hvert fall ut med nærmere 1 pst.

Det byråden sier om KPI-justering er lite sannsynlig. Det påslaget kommer i tillegg  til rentekostnadene. De kan nok ha forhandlet seg fram til en litt lavere leiebeløp pga utsiktene til stor forventet fortjeneste, men at det skulle bli kompensert fullt ut er vanskelig å tro.

Måten hun tryller bort forventet framtidig salgssum er rett og slett ikke troverdig.

Kommentarer   

#1 Liv Beathe Rodal 23-04-2014 05:09
Det er ille, når eldre som trenger sykehjemsplass, må føle at de ikke er verdt noe. Alt som skulle hjelpe dem på alderens høst, blir hele tiden diskutert , i kroner og øre. Å føle at man er til bryderi, er virkelig en ting de burde slippe på alderens høst.
#2 Bjørn Bjøro 23-04-2014 06:05
Det er her tale om en svært stor investering. Det krever en seriøs behandling.

Byråd Aud Kvalbeins meget korte svar er som forventet, overfladisk og gir ingen reell informasjon.

Ivar, du må følge opp, og jeg viser til mine kommentarer på tidligere bloggoppslag om samme sak: Få konkrete talloppstilling er for hele 40 års perioden, med restverdi beregnet på bygget. Det må eksemplifiseres med scenarier ad. stigning KPI pr. år med 1,5 %, 2,- %, 2,5 %.

Alle tall for OPS-forslaget og egen eie må tas med for hvert enkelt år.

Når det gjelder byggekostnad er nok ikke den lik for begge alternativene i dette tilfellet. Men også det vil det være fullt mulig å få klarlagt, f.eks. ved et alternativ fastpris, også sett mot andre alternativ.

Hovedalternativene kan regnes ut med 5 års rentebinding for å holde en likhet for OPS-forslaget.

Samtidig er et poeng at kortere rentebindinger, eller flytende renter i det lange løp oftest vil være rimeligere, fordi man slipper "forsikringstil legget", som kommunen strengt tatt ikke trenger. Tilleggsberegni nger med flytende rente er derfor viktig å få foretatt.

Jeg vil hevde at det er bare gjennom nøyaktige og kvalitetssikred e beregninger for hele perioden og med klarlegging av restverdi at det vil bli en forsvarlig behandling, og ikke et ideologisk stunt som mest sannsynlig vil koste byens innbyggere dyrt.

Men du har sterke motkrefter, Ivar, og det er en stor jobb å forsøke å få uvillige KrF-byråd Aud Kvalbein til å vise fram avdekkende og mest sannsynlig avslørende tall.

Men sannheten bør fram.
#3 Mona-Lill Jessen 24-04-2014 20:03
Ja, det er visst blitt sånn at bokregnskap er viktigere enn livsregnskap!
Trist også at unge stadig skal høre denne diskusjonen... holdningsskapen de?
#4 Øyvind Hansen 24-04-2014 20:14
"Valgfriheten" til Frp og H koster skattebetalerne dyrt.
#5 Didrik Humblen 24-04-2014 20:24
Byrådet beslutter gjerne før de vet hva det koster - som en drita full sjømann i en bar.
#6 Lill Eikestad 24-04-2014 20:41
Dette er et prinsipp for høyrebyrådet, koste hva det koste vil. De private SKAL tjene penger, og det skal hjelpepleierne, helsefagarbeide rne og pleieassistente ne sørge for at de gjør ved at de private kutter i pensjonene deres. Samma det, ikke sant? Disse yrkesgruppene tjener jo så lite fra før at de like godt kan ha dårligere pensjon når de blir gamle også! Det viktigste er at multinasjonale selskaper kan ta med seg fortjenesten ut! Gjett hvem som skulle skamme seg!!!

You have no rights to post comments