Privatisering, marked og konkurranse

Salg av Sørhellinga barnehage: Foreldre med appell til bystyret

Salg av Sørhellinga barnehage: Foreldre  med appell til bystyret

Foreldre til et barn med særskilte behov med bekymringsappell til bystyret:

"Vår datter har bodd sitt første leveår på xxx, og har naturlig nok utfordringer som både xx og xxx fører med seg. For henne er stabile, trygge, varme, omsorgsfulle, kunnskapsrike og engasjerte voksne viktig. Uten den rette kunnskapen for å tolke hennes utfordringer og behov, kunne vår datter ha fått en utvikling i negativ retning. Vi har erfart og vet også derfor at personalet i Sørhellinga er uvurderlig i forhold til å ivareta barn på beste måte, også barn med særskilte behov. Et slikt faglig godt miljøet finner man ikke mange steder, et miljø som de ansatte har bygget opp sammen over flere år. Vi kan trygt gå på jobb hver dag i visshet om at datteren vår er i de beste hender!", skriver foreldrene blant annet i sin henvendelse til bystyret.

De skriver også: "Et salg skaper uro, og for oss er dette svært vanskelig. Vi er, med god grunn, redde for at de ansatte skal søke andre jobber. Relasjoner bygges ikke over natten, og det tar tid før både voksne og barn er trygge på hverandre. Vi er redde for at datteren vår ikke skal ha voksne rundt seg som ser hennes behov, og på nytt skal utsettes for noe hun vil relatere til xx og xxx. Vi er redde for at det skal bli en lang periode, gjerne år, med omstrukturering, både i forhold til voksne, barnegrupper og eventuelle ombygginger. Vi er redde for at vi som foreldre ikke skal få den uvurderlige støtten og hjelpen vi trenger for å oppdra et barn med særskilte behov." Les hele henvendelsen nedenfor.

 

A og N

Oslo

 

Oslo, 23. april 2014

 Vedr. salg av Sørhellinga barnehage

 

Sørhellinga barnehage ligger idyllisk til på Tveita, i et grønt område rett ved Tveten gård. Barnehagen har eksistert i rundt 40 år, og er kjent for å være en meget godt drevet 5-avdelings barnehage. Vi har vært så heldige å få plass til datteren vår i denne barnehagen.

Før datteren vår skulle begynne barnehage, var vi på utallige besøk i barnehager både i Østensjø og Alna bydel, nettopp for å finne en barnehage som kunne ivareta hennes behov. Det var ikke lokalene som førte til at Sørhellinga ble et soleklart valg for oss, for lokalene er gamle og slitte. Det var de ansatte og miljøet som utmerket seg.

Vår datter har bodd sitt første leveår på xxx, og har naturlig nok utfordringer som både xx og xxx fører med seg. For henne er stabile, trygge, varme, omsorgsfulle, kunnskapsrike og engasjerte voksne viktig. Uten den rette kunnskapen for å tolke hennes utfordringer og behov, kunne vår datter ha fått en utvikling i negativ retning. Vi har erfart og vet også derfor at personalet i Sørhellinga er uvurderlig i forhold til å ivareta barn på beste måte, også barn med særskilte behov. Et slikt faglig godt miljøet finner man ikke mange steder, et miljø som de ansatte har bygget opp sammen over flere år. Vi kan trygt gå på jobb hver dag i visshet om at datteren vår er i de beste hender!

Derfor stiller vi oss helt uforståelig til hvorfor Sørhellinga er lagt ut for salg. Er det kun det økonomiske perspektivet som er lagt til grunn for valget? Har virkelig ikke kvalitet og kompetanse noe verdi i Oslo kommune? Er det ikke verdt å beholde en så godt drevet og kvalitetsgod barnehage for barnas beste i vårt område?

Et salg skaper uro, og for oss er dette svært vanskelig. Vi er, med god grunn, redde for at de ansatte skal søke andre jobber. Relasjoner bygges ikke over natten, og det tar tid før både voksne og barn er trygge på hverandre. Vi er redde for at datteren vår ikke skal ha voksne rundt seg som ser hennes behov, og på nytt skal utsettes for noe hun vil relatere til xxx og xxx. Vi er redde for at det skal bli en lang periode, gjerne år, med omstrukturering, både i forhold til voksne, barnegrupper og eventuelle ombygginger. Vi er redde for at vi som foreldre ikke skal få den uvurderlige støtten og hjelpen vi trenger for å oppdra et barn med særskilte behov.

Vi ønsker og håper på at Sørhellinga barnehage skal få bestå slik den er i dag, i Oslo kommunes eierskap, med det stabile, trygge, varme, omsorgsfulle, kunnskapsrike og engasjerte personalet, som gjør hverdagen for mange barn og deres foreldre gull verdt! Noe annet er for oss katastrofalt. Det håper vi at politikerne i Oslo kommune skal ta i betraktning når avgjørelsen om et eventuelt salg skal gjøres.

Med vennlig hilsen

A og B

Legg til kommentar