Privatisering, marked og konkurranse

Ammerudhjemmet: Byrådet vil ha anbud

Ammerudhjemmet: Byrådet vil ha anbud

Byrådet er mer katolske enn paven hva gjelder anbudsregime, og nå kan Bymisjonens planer for Ammerudhjemmet ryke.

Frelsesarmeen hadde i sin tid offensive planer for det daværende Ensjøtunet sykehjem, men det borgerlige byrådet skuslet bort muligheten til å realisere planene. Frelsesarmeen drifter derfor ikke lenger sykehjem i Oslo, og mangfoldet er blitt mindre.

Kirkens Bymisjon har planer for å rive det nåværende Ammerudhjemmet, som har gammel og inneffektiv bygningsmasse. De vil rive og erstatte det med en nytt og større bygg med 140 plasser, dagsenter og kulturhus. Men byrådet er ikke villig til å gi Bymisjonen de nødvendige avtaler som sikrer prosjektet. De vil ha det hele ut på anbudstorget.

Resultatet av et slikt anbudshysteri kan bli at Oslos eldre - på sikt - mister Ammerudhjemmet. Verbalt snakker det sittende byråd, og bystyreflertallet, alltid om betydningen av mangfold og de ideelle organisasjoners tilstedeværelse på helse-, omsorgs- og sosialsektoren. De ideelle sykehjemsdriftere trenger mer enn godord og hederspriser. Men gang etter gang erfarer vi at ord er en ting, men i handlinger opptrer de annerledes. År for år reduseres mangfoldet.

Kommentarer   

+2 #1 Sigrid Marie Refsum 06-09-2014 05:30
Ei venninne, som er litt eldre enn meg så mørkt på ei framtid da hun "ville bli kontrollert av jyplinger". Anbudskonkurran se skulle gi rettferdighet og hindre favoriseringer, men ser den kvalitet og kontinuitet?
+1 #2 Wenche Thommessen Engh 06-09-2014 06:21
Anbud. Sparing. Penger. Sparing. Anbud........ Er det ikke noe annet som teller! Gjør en undersøkelse blant brukere og pårørende om hva de synes om Oslo Bymisjons institusjoner.. .
+3 #3 Øyvind Hansen 06-09-2014 06:23
Konkurranseutse tting av offentlige tjenester til konvensjonelle aktører er en uting, særlig i forhold til helse, rus, attføring, rehabilitering, eldre, barn og ungdom. Kort sagt mennesker.
+1 #4 PW Jensen 06-09-2014 10:06
Aud Kvalbeins "ORIENTERING OM REHABILITERING AV SYKEHJEM" skulle man tro var skrevet av en som ivaretar helt andre interesser enn de som syke og eldre mennesker har i en svært sårbar situasjon.
+3 #5 Anders Arntzen. 06-09-2014 10:40
Egentlig burde alle over 70 år sendes til Spania, så blir alt så meget rimeligere. Kanskje burde en nedlegge hele befolkningen. Det koster veldig mye å holde Norge i drift. Det kunne kanskje sendes ut på anbud.
Selv er jeg for tiden ikke lønnsom for landet. Beklager det.
Men en ting skal den konservativ regjering ha, den gjennomfører de ting den har lovet. Desverre!

Legg til kommentar