Privatisering, marked og konkurranse

Byrådet: I tvil om språk-krav ved anbud

Byrådet: I tvil om språk-krav ved anbud

Språkproblemer kan være et betydelig problem på arbeidsplassene, både av faglig og sikkerhetsmessig art. Veidekke Entreprenør går her foran og har tatt inn i sine kontrakter med underentreprenører og prekvalifiserte bemanningsselskaper at de skal dokumentere at bedriften har et prosjekttilpasset opplegg for språk og kommunikasjon som omfatter både ansatte og innleide. Jeg har utfordret byrådet på hvorvidt Oslo kommune bør gjøre det samme. Men byråden er i tvil. I notat til bystyrets finanskomite heter det bl.a.:

"Oslo kommune har per i dag ikke noen bestemmelse i våre standardkontrakter som gjentar de særlige krav til kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som følger av arbeidsmiljøloven. Det forutsettes i våre kontrakter at leverandørene følger de lovbestemte krav som er satt til helse, miljø og sikkerhet. Dersom det er sannsynlig at det vil være et reelt bidrag til å motarbeide useriøse aktører eller til å fremme sikkerheten på arbeidsplassen, vil jeg i forbindelse med neste revisjon av kommunens standardkontrakter stille krav om at leverandørene dokumenterer oppfyllelse av disse bestemmelsene."

Byråden kunne sagt: Det er sannsynlig at et slikt dokumentasjonskrav ville være et reelt bidrag til å motarbeide useriøse aktører eller til å fremme sikkerheten på arbeidsplassen. Jeg synes dette er for slapt.

Kommentarer   

0 #1 Mark D. Chapman 08-10-2014 10:46
Enig! Og et veldig godt poeng. På mange områder nå i Norge møter en nå kommunikasjonsp roblemer og selv om jeg som en vestlig innvandrer ønsker alle andre nye landsmenn og seriøse arbeidssøkende velkommen, må vi ikke stikke hodet i sanden for de ulike problemene som oppstår (inkludert svekking av faglige rettigheter og å sette velferdsstaten i fare).
Når "folk flest" opplever slike problemer, så er det faktiske og reelle problemer og kan medføre ikke bare ulempe, men direkte risiko om man misforstår eller ikke forstår hverandre.
Hvis bare FrP setter ord (og ofte med helt gale premisser og konklusjoner) på disse problemene, gir vi dem alt for stort spillerom og billige poeng!

Mark
0 #2 Mark D. Chapman 08-10-2014 10:58
Når det gjelder norsk opplæring bør det også i tillegg pekes på at Oslo kommunes politikk i forhold til voksenopplæring en er helt på jordet. Den markedsliberali stiske religionen medfører naturlig nok at de jubler for enhver privat aktør som ønsker å tjene penger på å selge norsk kurs.
Samtidig lager de rammevilkår for de offentlige tilbudene (klassestørrels er, begrensede antall opptak i året, stykkprisfinans iering), som gir svært ulike vilkår på "markedet". De strammere budsjettrammen hindrer f.eks. også de offentlige tilbudene å markedsføre seg, og om de må sette av noe midler til dette, vil de ikke ha råd til like "aggressiv markedsføring.
Konsekvensen er at landets spisskompetanse på norsk for fremmedspråklig e blir svekket (stadig varsles overtallighet) og dermed økes markedet for de private.En typisk situasjon omkring privatisering av offentlige tjenester. Staten bidrar i finansieringen av utdanningen av spisskompetanse n og så utarmes de samme miljøene.
Faglærerne antar jeg da får dårligere vilkår, om ikke i lavere lønn så i mangel på fast ansettelse. De private vil i langt større grad enn det offentlige (selv om Oslo kommune synder mye her også)kun engasjere lærere for hver termin og i forhold til elevmassen. Med flere private aktører vil de greit "sørge for " at lærerne må rotere mellom dem og derfor ikke oppnå rettigheter.
Det jeg lurer på er om de private aktørene får noe støtte fra det offentlige? Og i så fall hvilke vilkår gjelder for dem?

Mark
0 #3 Trond Remy Hjeltnes 08-10-2014 20:59
Hei Ivar ! For meg er dette meget interresant lesning . Det betyr at arbeidere i anleggsbransjen har sluttet å snakke norsk, og gått over til polsk eller rumensk. Kan ikke huske at dette var pensum på gartnerskolen. Ok pålagt fag er pålagt fag. Spøk til sides ! Jeg har stor glede av å lese innlegg du har kommentert. Like tanker! Likesindige! Fristes til å si like utfordringer i disse dager. Vi provoseres av regjering og regjeringsparti er som sørger for at "viktige" saker som lov om sagway, boksing på norsk fjernsyn, snøskuter og skattelette til de rikeste, men det glemmes at vi er i ferd med å svekke våre arbeidstakers rettigheter , og bagatellisere fagforbundenes rolle. Snart er det akseptert at norske folk ikke jobber med fag lenger på grunn av at "billig" utenlandsk arbeidskraft blir aksepetert i anbud og konkurranse tenkning

Legg til kommentar