Privatisering, marked og konkurranse

Brukervalg framfor anbud er underveis

Brukervalg framfor anbud er underveis

Dagsenterne trolig på plass fra 1.april. I påvente av dette; åpenhet og innsyn for berørte.

I Tøyenavtalen er et av punktene: "Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette fra høsten 2014." Anbud skal avvikles.

Det er grunn til å tro at dette vil kunne være på plass for dagsenterne fra 1. april neste år. Noe senere kommer også dette når det gjelder bo- og omsorgstilbud i bydelene.

Og som byrådet skriver i en rapport til bystyret: "I påvente av brukervalgsordningen har byråden oppfordret bydelene til å praktisere innsyn i egen sak for den hjelpetrengende/ pårørende der det er aktuelt å kjøp av dagsenterplass, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende." Dette for å forhindre situasjoner som dette.

Kontakt meg gjerne om noen har synspunkter, innspill eller erfaringer.

Kommentarer   

0 #1 Ragnar Næss 13-10-2014 05:39
Fint om du kan rekapitulere litt om de bredere politiske implikasjonene av dette
0 #2 Ivar J 13-10-2014 18:16
Ragnar:

Utgangspunktet har vært at hjelpetilbud til særlig psykisk utviklingshemme de, men også andre hjelpetrengende med særlig omfattende bistandsbehov og sammensatte diagnoser, fra bydelenes side har vært satt ut på anbud. Særs uverdig, med mange stygge brudd på taushetsplikten og uten særlig grad av innflytelse fra den hjelpetrengede selv eller dennes pårørende.

Her kan du se et eksempel - av mange - på en slik sak: ivarjohansen.no/.../...

Dette skal vi nå få en slutt på. Brukerne skal få avgjørende innflytelse, dvs selv beslutte, hvem som skal levere hjelpetilbudet. Leverandører skal prekvalifiseres , og så er det opp til de hjelpetrengende selv og deres pårørende å bestemme. Det er jo deres liv dette gjelder, og pårørende har jo mange års erfaring og vet best hva deres sønn eller datter trenger. De er blitt "fagfolk", så god som noen.

Men i bunn vil det naturligvis foreligge en faglig utredning fra bydelens side, uttalelser fra fagfolk og et vedtak om hvilket omsorgsnivå som trengs.

Dette er å gå fra et anbuds- og kommersialiseri ngsregi til et regime hvor faglighet og brukerne avgjør.
0 #3 Truls W Gedde-Dahl 14-10-2014 21:57
Flott sjøl om det burde vært sjølsagt!

Legg til kommentar