Privatisering, marked og konkurranse

Private sykehjem: Brudd på arbeidsmiljølov, mangelfulle arbeidskontrakter og svikt i kontroll av underleverandører

En av god konsekvens av Adeccoskandalen og Ammerudlunden sykehjem er at kommunen har bedre rutiner for å kontrollere private leverandører av varer og tjenester.

De siste kontrollene av private sykehjem viser:

- Kontroll av turnus og vaktlister viste av 7 av de 8 sykehjem som ble kontrollert hadde brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om søndagsfri.

- Kontroll av arbeidskontraktene ved 7 - andre - sykehjem viste at alle sykehjemmene hadde mangelfulle arbeidskontrakter.

- Kontroll av hvorvidt sykehjemmene hadde kontroll av at underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lovverk var det kun en del av sykehjemmene som hadde kontrollert dette.

Her er det med andre ord fortsatt et betydelig forbedringspotensiale, og kanskje også ved kommunens egne sykehjem?

Kommentarer   

+1 #1 Lars 12-12-2014 08:00
Brudd på søndagsbestemme lsene finner du på så godt som alle sykehjem, privat eller ikke. Ikke i turnusen til faste ansatte, men i bruken av tilkallingsvika rer som av og til kan og vil jobbe to søndager på rad. Bestemmelsen burde kun gjeldt fast ansatte.
+1 #2 Unni Fonneland 12-12-2014 14:22
Er det noen her som kjenner til planer for privatisering av kommunale sykehjem i de nærmeste to årene? Har prøvd å lete meg frem til dette på nettsidene til sSYE men finner ingenting. Det hadde vært veldig fint for oss som ansatte å vite det i god tid, slik at man får sett seg om etter andre kommunale jobbet. Lurer på, holder de det bevisst hemmelig tilmdet er avgjort?
0 #3 Haakon 12-12-2014 20:50
Hvor forskjellig er dette fra offentlig eide sykehjem?
+1 #4 siri Follerås 12-12-2014 20:54
Unni! Det er ingen mulighet å vite hva Oslo kommune bestemmer seg for om konkurranseutse tting de neste åra. De vil egentlig bare konkurranseutse tte alt. Det eneste vi kan gjøre er å stemme inn et nytt byråd neste år!
0 #5 Ivar J 12-12-2014 20:56
Jeg fremmet forslag i bystyret om at byrådet skulle kartlegge bruudd på arbeidsmiljølov en i kommunens egne virksomheter, men det borgerlige bystyreflertall et stemte ned forslaget. De feier evt problemer under teppet, og vil ikke vite. Men jeg tror det er mange - altfor mange - brudd på arbeidsmiljølov en ved kommunale sykehjem.
0 #6 Unni Fonneland 12-12-2014 21:36
Du har utvlsomt rett. Men det er farlig for oss ansatte å si noe. Det eksisterer en fryktkultur som er vanskelig å konkretisere. Når det gjelder privatisering tror jeg desverre ikke andre politikere hjelper.
+1 #7 Liv Hartmark 12-12-2014 22:28
Få sykehjemmene tilbake til kommunen. Privatiseringen har ført til at en skal spare inn på alt,- fra saft til pålegg,- Dvs dårligere mat til pasientene. For eldre folk er maten et høydepunkt,- la de få et godt utvalg. Sett inn en kokk på hvert sykehjem,- åpne opp igjen kjøkkenet så sykehjemmene,- som noen var så dumme å la ned.
0 #8 Tom 16-12-2014 07:56
Husk at Fabian Stang har uttalt at de (Høyre) ikke har noen sperrer hva privatisering angår.

Legg til kommentar