Privatisering, marked og konkurranse

Useriøst malerfirma: Etter flere år med sosial dumping reagerer Oslo kommune

Useriøst malerfirma: Etter flere år med sosial dumping reagerer Oslo kommune

Malermesterfirmaet Harald Askautrud brukte useriøse underleverandører. Nå blir firmaet avvist fra anbud i Oslo kommune, skriver Aftenposten i dag. Det var sannelig på tide. Men moralen i Oslo kommune er: Det er lov å prøve seg.

Jeg er ikke imponert. For mer enn et år siden tok jeg dette forholdet opp med byrådet og viste til at på tross av at Malermester Harald Askautrud igjen og igjen blir tatt for sosial dumping premieres han med nye oppdrag for Oslo kommune. Jeg ba byrådet skriftlig overfor bystyret gi en forklaring på hvordan sånt kan skje og om byrådet vil akseptere at dette fortsetter.

Og byrådet svar av 16. oktober 2013 var i realiteten: Så langt vil intet skje. På oppfølging fra meg - etter nye avsløringer om misligheter - gir byrådet ved notat til bystyret 12. juni i år uttrykk for at det fortsatt er helt greit å bruke malerfirmaet. Et malerfirma som altså blant annet har følgende historie:

- I 2010 måtte MHA betale lønn til arbeidere hos en useriøs underleverandør på en skole, etter at fagbevegelsen påberopte solidaransvar.

- I dommer fra 2012 og 2013 ble det fastslått at MHA benyttet to underleverandører som drev hvitvasking ved fiktiv fakturering.

- Høsten 2013 brukte MHA nok en gang aktørene bak firmaet som ikke betalte lønn i 2010, nå med nytt firma som fremdeles ikke betalte lønn og sosiale ytelser slik de skulle. Det skjedde blant annet på Kastellet brannstasjon.

- Våren 2014 avdekket Aftenposten at Askautrud hadde brukt flere firmaer knyttet til hvitvaskingsnettverk som underleverandører, blant annet på skoler i Oslo og på Forsvarsdepartementet.

Dette firmaet burde selvsagt vært kastet hodestups ut som leverandør til Oslo kommune for flere år siden. Det er ille at det borgerlige byrådet viser så lite handlekraft for å rydde opp blant sine mest useriøse leverandører. Det er den seriøse del av håndverksbransjen som først og fremst taper på dette.

Kommentarer   

0 #1 Rune Mørk Stensrud 27-12-2014 17:32
Dette har flere maler og renholdfirmaer drevet med i ti år bakover i tid,helt siden jeg var midt i 20 årene i 1970 åra.Dette er ikke noe nytt fenomen,men jeg håper seriøse politikere tør å ta fatt i problemet,men det kan man vel ikke forlange at de fra Høyre-flanken i norsk politikk gjør.
0 #2 Roger Larsen 29-12-2014 14:50
Bra. Hele denne bransjen er gjennomsyret av svart arbeid, fra maling til spikring. Håper de himmelblåblå setter foten ned OG RYDDER OPP over hele landet.
0 #3 Bjørn Cappelen 29-12-2014 14:51
To klassiske sure kommentarer. Bransjen er ikke gjennomsyret og denne eller en annen regjering gjør ingen særlig forskjell. Men det er viktig at myndigheter avslører og straffeforfølge r lovbrudd
0 #4 Rune Mørk Stensrud 29-12-2014 14:53
Det har ingenting med sure kommentarer å gjøre,men med realiteter å gjøre,det er ikke alle mennesker som er blåøyde.
0 #5 Jon Ola Jacobsen 29-12-2014 23:55
Her må vi skille mellom hva rikspolitikere og regjeringer bør og kan ta initiativet til for å unngå slike situasjoner. Et annet forhold er kunnskapen og viljen hos lokalpolitikere , administrativ ledelse og prosjektledelse til å styre prosjekter og anbud slik at det ikke er "pris" som blir altoverskyggend e. Jeg er klar over at oppdragsgiver/b yggherren skal legge flere kriterier til grunn når et firma tildeles et oppdrag etter en anbudskonkurran se, men PRISEN veier dessverre tyngst. Kvalitet, gjennomføringse vne, kompetanse og referanser ofres for "den lave og kanskje halve prisen". Så vidt jeg vet så er Statsbygg profesjonelle på dette område..... Så kan man skrive bok og bøker om temaet, men det er vel ingen som tror at den billigste bilen er den beste når ytelse, utstyr, bensinforbruk, miljøøkonomi, serviceutgifter , kvalitet og annenhåndsverdi blir analysert på en seriøs måte??

Legg til kommentar