Privatisering, marked og konkurranse

Useriøst malerfirma: Etter flere år med sosial dumping reagerer Oslo kommune

Useriøst malerfirma: Etter flere år med sosial dumping reagerer Oslo kommune

Malermesterfirmaet Harald Askautrud brukte useriøse underleverandører. Nå blir firmaet avvist fra anbud i Oslo kommune, skriver Aftenposten i dag. Det var sannelig på tide. Men moralen i Oslo kommune er: Det er lov å prøve seg.

Jeg er ikke imponert. For mer enn et år siden tok jeg dette forholdet opp med byrådet og viste til at på tross av at Malermester Harald Askautrud igjen og igjen blir tatt for sosial dumping premieres han med nye oppdrag for Oslo kommune. Jeg ba byrådet skriftlig overfor bystyret gi en forklaring på hvordan sånt kan skje og om byrådet vil akseptere at dette fortsetter.

Og byrådet svar av 16. oktober 2013 var i realiteten: Så langt vil intet skje. På oppfølging fra meg - etter nye avsløringer om misligheter - gir byrådet ved notat til bystyret 12. juni i år uttrykk for at det fortsatt er helt greit å bruke malerfirmaet. Et malerfirma som altså blant annet har følgende historie:

- I 2010 måtte MHA betale lønn til arbeidere hos en useriøs underleverandør på en skole, etter at fagbevegelsen påberopte solidaransvar.

- I dommer fra 2012 og 2013 ble det fastslått at MHA benyttet to underleverandører som drev hvitvasking ved fiktiv fakturering.

- Høsten 2013 brukte MHA nok en gang aktørene bak firmaet som ikke betalte lønn i 2010, nå med nytt firma som fremdeles ikke betalte lønn og sosiale ytelser slik de skulle. Det skjedde blant annet på Kastellet brannstasjon.

- Våren 2014 avdekket Aftenposten at Askautrud hadde brukt flere firmaer knyttet til hvitvaskingsnettverk som underleverandører, blant annet på skoler i Oslo og på Forsvarsdepartementet.

Dette firmaet burde selvsagt vært kastet hodestups ut som leverandør til Oslo kommune for flere år siden. Det er ille at det borgerlige byrådet viser så lite handlekraft for å rydde opp blant sine mest useriøse leverandører. Det er den seriøse del av håndverksbransjen som først og fremst taper på dette.