Privatisering, marked og konkurranse

Byrådet: Konkurranseutsetting, - kun blant private

Byrådet: Konkurranseutsetting, - kun blant private

Bystyrets borgerlige flertall går direkte: konkurranseutsetting skal bety å overføre driftsoppgaver til private.

I 2008 var det dette det daværende borgerlige flertalls syn: ”For byrådet er formålet med økt bruk av konkurranse at det skal medføre bedre og billigere tjenester og økt fokusering på de kvalitative resultater for brukerne. Det er ikke et mål i seg selv at eksterne leverandører skal overta kommunal tjenesteproduksjon. Det skal derfor alltid vurderes om interne enheter skal delta i konkurransen om leveranse til Oslo kommune. Dette for å påse at markedskonkurransen sikres og fremmes, samt at kommunen utnytter og opprettholder egenkompetansen".

I behandlingen av bystyremeldingen uttalte finanskomiteens flertall dengang at de ”forutsetter at internt bud som hovedregel innhentes når kommunen har drevet virksomheten."

I 2014 mener det sittende byråd: "Markedsituasjonen på de områder som anses aktuelle for konkurranseutsetting har hatt en betydelig utvikling siden intembudordningen ble etablert. Antall markedsaktører har økt vesentlig - og det er en langt mer velfungerende konkurransesituasjon. Samtidig har kommunen fram til i dag opprettholdt egen tjenesteproduksjon i et omfang som innebærer at egenkompetansen innen aktuelle tjenesteområder er i god behold, og det er ingen reellfare for at denne vil forvitre. Dette bidrar også til at nødvendig bestillerkompetanse opprettholdes. Dermed opprettholdes også evnen til å ta tilbake til kommunen konkurranseutsatt virksomhet dersom det skulle være nødvendig eller ønskelig.På bakgrunn av kommunens erfaringer med bruk av intembud - og at forutsetningene som i sin tid lå til grunn for etableringen av intembud ikke lenger er tilstede, mener byrådet at hovedregelen om at det skal fremsettes intembud ved konkurranseutsetting av kommunal tjenesteproduksjon, bør avvikles. Av de samme grunnene er det heller ikke grunnlag for å opprettholde ordningen med at det alltid skal vurderes å fremsette intembud."

Å sikre at kommunen utnytter og opprettholder egenkompetansen har ikke lenger noen verdi for borgerligheta. Steg for steg demonteres felleskapsorganiseringen og spleiselaget. Saken skal behandles i bystyret på nyåret.

Kommentarer   

+1 #1 Mari Sanden 01-01-2015 15:59
Fagforbundet Oslo har alltid vært kritiske til privatiseringen . Men fra 1998 og utover var det i det minste mulig å si at disse prosessene foregikk i noenlunde seriøse og forsvarlige former. Sentralt for vår del var at det som hovedregel skulle leveres internbud og at de ansatte fikk medvirke. I tillegg var det, som du skriver Ivar, en forutsetning at kommunen skulle bevare egenkompetansen som selvfølgelig er knyttet til egen drift. Alt dette er vekk, nå gjelder kun en ting: å sørge for at minst mulig tjenester er drevet av kommunen selv. Kvalitet og kostnader er helt underordnet. Flertallsvedtak et om at kommunen f eks ikke skal bygge barnehager i egen regi er et eksempel på denne vanvittige politikken. Det er vanskelig å forstå hvor det konservative og seriøse Høyre har blitt av i Oslo. Enda mer ubegripelig er det å fatte hvordan KrF kan være med på denne utviklingen. Åpenbart er byrådstaburette ne så viktige at den politiske prisen aldri blir for høy. Men om under ett år skal vi gjøre vårt ytterste for at Oslo har fått en annen politikk. 18 år med borgerlig politikk skal være historie.
+1 #2 Hans-johan Karlsen 03-01-2015 16:37
Det er for å sikre investorene lettere tilgang til å tjene penger. Det er ikke for å sikre faglært arbeidskraft. Slik regjeringen legger opp til nå, så blir det flere løsarbeidere færre fast ansatte, mindre oppsigelsvern, enklere rapportering for arbeidsgivere. Så byrådspolitikke n i Oslo er bare en forlengelse for de rike, at de bare skal bli rikere. Samtidig får de et inndirekte sugerør til kommunale og statlige penger (midler).
+1 #3 Jon Egil Brekke 03-01-2015 16:39
Poenget er trolig at overføring til private skal lønne seg for de sterke investorene - og for overklassen som klasse, ikke nødvendigvis for det offentlige. (Men konkurransen har jo egenkostnader også for de som konkurrerer. Samfunnsmessig lønnsomhet ved pålagt konkurranseutse tting blant private er diskutabel.)
0 #4 Haakon 04-01-2015 22:35
Det er vel ok om nabokommuner blir med i tilbud av tjenester også, Ivar?

Legg til kommentar