Privatisering, marked og konkurranse

Kommunen kastet vikarbyrå på dør, men fortsatte å bruke det

Kommunen kastet vikarbyrå på dør, men fortsatte å bruke det

Oslo kommune besluttet å heve rammeavtalen med vikarbyrået Konstali Helsenor AS med øyeblikkelig virkning fra 15. april 2011. En revisjonsrapport fra BDO viste mange og gjentatte brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Beslutningen ble kunngjort med brask og bram i media.

Men virkeligheten var en annen. Kommunens virksomheter fortsatte å kjøpe vikartjenester fra firmaet, og det ble hele 9 millioner kroner i 2013. Jeg har bedt byrådet gi en nærmere forklaring overfor bystyret.

I notat til bystyrets finanskomite erkjenner byrådet de faktiske forhold, og byråden setter inn tiltak for å forhindre at sånt skjer i framtida: "Jeg har bedt UKE skjerpe sine rutiner. UKE vil heretter, i tillegg til å informere på etatens nettsider og i nyhetsbrev til kommunenes virksomheter, tilskrive samtlige av kommunens virksomheter i de tilfellene der kontraktene er hevet på bakgrunn av brudd på bestemmelser om lønns- og arbeidsforhold. Virksomhetene får beskjed om å kontakte UKE for nærmere konsultasjon dersom de navngitte leverandørene inngir tilbud i anskaffelseskonkurranser."

Oslo kommune må ha nulltoleranse overfor sosial dumping og useriøse leverandører som ikke følger lover og forskrifter. Det er lite tilfredsstillende at det er media og offentlighet som avdekker slike brudd, og ikke kommunen selv. Det borgerlige byrådet gjør desidert ikke en god nok jobb her, og jeg kommer fortsatt tett til å følge dette saksområdet.

Kommentarer   

+1 #1 Anne Harila 11-01-2015 09:53
En aksept for sosial dumping, det er i høyeste grad signalene som er sendt ut fra Oslo Kommune.
0 #2 Anders W. Olsen 11-01-2015 10:41
Kanskje byrådet trodde dem kjøpte tjenester fra det regionale helseforetaket "Helse Nord". Navn kan være forvirrende.
0 #3 Vidar L Larsen 11-01-2015 14:29
De ansvarlige burde få sparken! Ansatte som ikke gjør jobben sin og eller bidrar til uansvarlig og unødige kostnader får enten sparken eller skiftlige advarsler!!!
0 #4 Rune Haaland 11-01-2015 16:12
Denne saken bekrefter at byens ledelse ikke har den kvalitet og seriøsitet man må forvente. Trist å registrere, men vi har mulighet til å skifte dem ut til høsten.

Legg til kommentar