Privatisering, marked og konkurranse

Byrådsslakt av OPS-tenkning

Byrådsslakt av OPS-tenkning

Salg av kommunale bygg for tilbakeleie er særs dårlig butikk, sier byrådet.

På borgerlig side tenker noen at det kan være klokt å selge kommunale sykehjemsbygg, skoler og barnehager til private eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler. Byrådet skyter nå ned slike ideer i en sak sendt fram for bystyret. Der oppsummerer byrådet "at det i dagens situasjon ikke er formålstjenelig eller økonomisk lønnsomt for Oslo kommune å gå inn for en ordning som medfører salg av sykehjem med tilbakeleie av disse." I saken heter det blant annet:

"En kommune vil alltid ha lavere kapitalkostnad enn en privat aktør pga. sin kredittverdighet gitt i kommuneloven. Oslo kommune oppnår lavere rente på sine innlån enn selv internasjonale banker. I tillegg vil ikke en kommune beregne seg fortjeneste/ha behov for risikopåslag på finansieringen av nødvendige anleggsmidler for egen tjenesteyting. En kommune vil derfor ha lavere kostnad på investert kapital enn en privat aktør.

Dette gjelder selv om en privat aktør vil ha fradrag for renteutgifter i skattepliktig resultat. Fordi den private part vil ha full skatteplikt på det overskudd som utbetales eier/aksjonær vil ikke fradragsrett  for renter eliminere merkostnaden ved et høyere rentenivå for privat finansiering. Over leieperioden vil merkostnaden pga. høyere rente akkumuleres (rentes renteeffekt) slik at differansen øker jo lengre leieperioden er."

Og dette er fakta som har overføringsverdi i mange sammenhenger når vi drøfter OPS, anbud og privatisering.

Kommentarer   

0 #1 Pål Lunde 02-02-2015 06:12
Dårlig butikk for staten (oss), god butikk for den private eieren. Er det noen politikere som har eierinteresser i disse private kjøpene, eller er det bekjentskaper av politikerene som nyter godt av dette? Hvorfor skulle man ellers gjøre en handel som er dårlig butikk for staten? Eller er det rett og slett inkompetanse ifra politikerenes side?
0 #2 Rolf Solvang 02-02-2015 20:47
Og nå skal Justisdeparteme ntet begynne å bruke OPS i byggingen av fengsler i Norge. En gavepakke til de som tjener milliarder på privatiseringen . Staten ber noen andre om å bygge et fengsel som staten selv skal leie og betale ned for dem. Jeg mener dette er statlige fellesskapspeng er som havner i private lommer som fører dem ut av Norge og inn i skatteparadiser der de blir brukt til ytterligere å forsterke privatiseringen . Dette burde komme inn under definisjonen på korrupsjon. Høyrepolitikere får gjennomført sin statlige nedskjæringspol itikk og får tilbake penger til seg selv og til sin valgkamp og blir valgt på ny. Vi må avsløre og avvise dette.

Legg til kommentar