Privatisering, marked og konkurranse

OPS som finansieringsvirkemiddel: Ikke lønnsomt for kommunen

OPS som finansieringsvirkemiddel: Ikke lønnsomt for kommunen

I en sak til Oslo bystyre understreker byrådet at OPS-finansiering verken er formålstjenlig eller økonomisk lønnsomt for kommunen.

Det er herlig å se en byrådssak som til de grader slakter et av argumentene særlig Høyre og Fremskrittspartiet har framført om at OPS er en særs lønnsom måte å finansiere etablering av offentlig infrastruktur. Denne gang knyttet til en OPS-form: selge kommunal eiendom for så å leie eiendommene tilbake gjennom langtidsleie. I nedskyting av den tidligere argumentasjon fra de blåblå her i bystyret slår byrådet fast at akkurat dette virkemiddelet verken er formålstjenlig eller økonomisk lønnsomt for Oslo kommune.

Og Høyre/Venstre/Kr.F-byrådets understrekning av at OPS økonomisk sett er en svært kostbar måte for kommunen å låne penger slår selvsagt inn i alle OPS-løsninger.

Les mitt innlegg under bystyrebehandlingen under "les mer."

 

 Oslo bystyre 4. mars 2015 Ivar Johansen, SV

Sak Salg av kommunale sykehjem til private eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler

Ordfører,

Det er herlig å se en byrådssak som til de grader slakter et av argumentene særlig Høyre og Fremskrittspartiet har framført om at OPS er en særs lønnsom måte å finansiere etablering av offentlig infrastruktur. Denne gang knyttet til en OPS-form: selge kommunal eiendom for så å leie eiendommene tilbake gjennom langtidsleie. I nedskyting av den tidligere argumentasjon fra de blåblå her i bystyret slår byrådet fast at akkurat dette virkemiddelet verken er formålstjenlig eller økonomisk lønnsomt for Oslo kommune.

Men, byrådets understrekning at OPS økonomisk sett er en svært kostbar måte for kommunen å låne penger slår selvsagt inn i alle OPS-løsninger.

Så nevner byrådssaken tre andre begrunnelser for OPS:

Den første er «økt overføring av risiko til den private parten». Det høres jo fint ut, men som alle vet; denne økte risiko er selvsagt noe den private parten tar seg betalt for. Byrådet gir ikke engang en antydning av regnestykker som viser at det over tid er lønnsomt for kommunen å betale for denne risikooverføring til private. For å ta et eksempel: Oslo kunne ta mindre risiko ved å tegne ekstern forsikring i et privat selskap mot brann og andre skader på kommunens bygninger. Regnestykkene har vist at det er ulønnsomt, store som Oslo kommune er. Vi er i stedet selvassurandør. OPS-forsikringen har tilsvarende også en pris.

Det andre er «styrket gjennomføringsevne med raskere ferdigstillelse». Det byrådet egentlig her sier at er kommunen er for dårlig til å forhandle avtaler, og stille vilkår til våre leverandør i det ordinære innkjøp særlig innenfor byggsektoren. Trygghet for framdrift er noe kommunen betaler for, uansett om dette skjer gjennom OPS eller ved ordinære innkjøpsavtaler. Det er nøyaktig de samme store bygg-entreprenører vi møter i begge former for avtaler. Dette er profesjonelle firmaer som har samme «gjennomføringsevne», uansett innkjøpsform. Og ferdigstillelse blir slik kommunen ønsker – og betaler for -, og vanligvis med høye dagsbøter ved overskridelser.

Det siste, litt diffuse, som anføres er «tilleggsverdier i form av nye og bedre løsninger fra kompetansemiljøer man ellers ikke ville ha tilgang til.» Men, hallo, kompetansen er der, for den som er villig til å betale for den. Og kan hende man kan spille bredere og flere kompetansemiljøer dersom man ikke låser seg til en OPS-avtalepart, men kan spille på flere miljøer og leverandører.

Men, ordfører dette er ikke svart/hvitt. Noen av de momentene som brukes for OPS er selvsagt reelle, men de aller fleste argumentene som brukes legges inn som en del av prisen fra OPS-leverandørens side, og som kommunen betaler. Uten at byrådet legger den merkostnaden inn i regnestykkene får vi ikke en reell sammenligning. Og; så blir det som i spørsmålet om kommunens valg som selvassurandør for forsikringer: hvor ofte opptrer de hendelser der vi vil betale for å overføre risikoen til den private parten?

Kanskje havner dette ned på at vi fra SVs side har tro på Oslos eiendomsforetak, som er av landets største, kompetente og profesjonelle offentlige innkjøpere innenfor bygg og anleggsbransjen. Og på de felt der de mangler spisskompetanse kan denne kjøpes. Og den er til kjøps, helt uten å gå omveien om OPS.

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 10-03-2015 17:06
Sales-leaseback , som er den formen for OPS som primært er vurdert i notatet, er som Oslo kommune konstaterer, opplagt ulønnsom for kommunen. Argumentene er helt åpenbare, og det er bra at Høyre-byrådet har innsett det.

Forutsatt at kommunen bruker sin kompetanse til innkjøp og drift, er også de andre formene for OPS ulønnsomme for kommunen. Unntaket er når kommunen legger til grunn at den ikke vil - til tross for at den kan - drive ordentlig drift og vedlikehold. Det er en selvfølge av Oslo kommune drifter ordentlig og lønnsomt og kjøper den spisskompetanse n den i enkelte tilfelle måtte mangle. Og da blir OPS ulønnsomt nærmest uansett.

Legg til kommentar