Privatisering, marked og konkurranse

Omsorg på anbud

Omsorg på anbud

Skal omsorgen for de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt være et lukrativt marked for internasjonale oppkjøpsfond, spør Ida Søraunet Wangberg, i siste LO-aktuelt.

Hun peker særlig på barnevernet, og velferdstjenester for utsatte grupper, som personer med rusproblemer eller utviklingshemming. I Oslo er nå halvparten av brukerne med vedtak om bruk av tvang plassert hos private aktører.

"Dette er prinsipielt problematisk, med tanke på at på de fleste andre områder ikke aksepterer at offentlig maktutøvelse settes ut til private aktører. Vi tillater ikke dette i politiet eller i fengselsvesenet, men når det er de mest utsatte gruppene i samfunnet som er gjenstand for maktutøvelsen, er det få som har betenkeligheter med det. Mange av personene det gjelder har i tillegg begrensede muligheter til å si ifra om de føler seg utsatt for maktovergrep eller andre krenkelser," skriver hun.

Og hun oppsummerer: "Det er på høy tid at det offentlige tar et helhetlig ansvar for dem som trenger velferdsstaten aller mest, og sørger for gode, stabile tjenester med kontinuitet og trygge rammer for brukere og ansatte."

Les hele artikkelen på link nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Kristine Hval Blekken 11-05-2015 08:18
Jeg (privat) er egentlig mer opptatt av kvalitet på tjenester og arbeidsvilkår, enn av eierskap i seg selv. Hvis våre lovlig valgte politikere vil gjøre velferd til marked, og ha inn kommersielle aktører som tilbydere, så bestemmer de det. Men. Da må de samtidig legge inn i kalkylene/ budsjettene at det skal kunne drives med overskudd? Alternativet blir vel at de kommersielle aktørene må presse kostnader på drift for å akkumulere nødvendig kapital? Jeg har ikke sett noe sted at man klarer å presse kostnader uten at det går på bekostning av kvalitet på tjenester og / eller arbeidsvilkår? Altså ser ikke jeg noen annen løsning enn at budsjettene må økes hvis kommersielle aktører skal være tilbydere? Eller? Noen som har noen eksempler på at kommersiell drift kan akkumulere kapital uten å presse drift? Sitter a/s folket på en 'hemmelig' oppskrift på hvordan behandling og omsorg kan gis billigere uten at driften presses? Super-metoder?
0 #2 T. B. Hansen 11-05-2015 10:35
Selvfølgelig er det viktig hvem som driver! Helsetjenester og andre offentlige tjenester bør drives slik at alle penger som settes inn går til tjenestene selv; uten at det tas ut fortjeneste til private eiere.
-1 #3 Sajid Bajwa 11-05-2015 10:37
Å bruke tilbuds og etterspørsel mekanismer, med profitt som mål , som styrende form for velferdstjenest er er ikke noe annet enn absurd!
0 #4 Bjørn Sverre Buer 12-05-2015 04:41
Det pågår jo nå hemmelige forhandlinger om privatisering av offentlige tjenester. De multinasjonale selskapene overtar stadig mer av virksomheten i verden uten at politikerne gjør noe for å stoppe det. De er tvert i mot fortsatt hjernevasket av nyliberalistisk e teorier om at offentlig sektor må slankes.
0 #5 Bjørn Foss Gravingen 17-05-2015 09:30
Den største forskjellen er vel at de private har ferre I lederstilling, og at disse ledene har besluttningsrett.
Så kommer dårligere tilbud til ansatte og klienter/pasien ter, ofte fordi anbudsinnbydels en er så uklar at man kan gjøre som man vil.
DET ER IKKE NOE PRIVATE GJØR SOM DET OFFENTLIGE IKKE KAN GJØRE.
Spørsmålet er om vi vil ha det slik.

Legg til kommentar