Privatisering, marked og konkurranse

Hvordan stoppe profitt på barnevernstjenester?

Hvordan stoppe profitt på barnevernstjenester?

Helene Bank i "For velferdsstaten" stiller dette spørsmålet.

Investeringsfond kjøper barnevernsselskap og får millionutbytte. Barnevernssjefer i kommunene liker ikke utviklinga.

Alle bevilgede midler bør komme barna til gode, mener Bank. Hun mener kommunene bør få en plan for offentlig egenregi.

Som et barnevernsbarn forleden sa: "Det er kjipt hvis hjemmet mitt går konkurs." Det er mulig å gi mer kontinuitet og kvalitet gjennom samarbeid - ikke konkurranse, sier Helene Bank.

Les hennes PowerPointer i link nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Øyvind Rogne 14-05-2015 11:03
hei!

jeg har nå sett igjennom presentasjonen, og savner en del informasjon. Den bærer preg av å være svært tynn.

Det oppgis for eksempel ikke på slide 6 hvor stor andel "utbytte" utgjør. Uten dette, er påstanden om at "barnevernssels kap får millionutbytte" ganske meningsløs. På neste slide vises til et enkelt selskap hvor eiernes formue og lønnskostnad listes opp. Denne forteller heller ingenting om utbytte. Den sier heller ikke hvor mange ansatte det er i selskapene det vises til.

Beklager, men hvor mye man snur og vrenger på dette, bærer presentasjonen preg av å være politisk motivert istedenfor å fremstille tall og fakta på korrekt måte. Hvis dette hadde vært en samfunnsvitensk apelig oppgave, burde den fått strykkarakter.
+1 #2 Tone Vågbø 14-05-2015 11:05
Helt utrolig, men i dag virker det som at absolutt alt, kan kjøpes ! Den enes " død " blir den andres brød. At andre skal kunne tjene seg rike, som i denne saken, skulle ikke vært lov ! Det får være måte på grådighet og kynisme ! Midler skal komme ungene til gode, ikke utspekulerte lykkejegere ! F... blir så rasende altså !!
0 #3 Ivar J 14-05-2015 11:52
Øyvind: dette framstår da ikke som forskning, men er et foredrag. trenger du forskning finner du det her;
www.fafoarkiv.no/.../10143.pdf
samt her
manifest.no/.../...
+1 #4 Hanne M 14-05-2015 13:21
For å hindre at privte skal utføre sårt trengte tiltak, og ofte svært gode tiltak, må det offentlig se til å bygge ut gode nok tilbud selv. Private organisasjoner sørger for å gi et tilbud til barna som ikke staten klarer selv, eller som faktisk blir dyrerer - og for dyre- for det offentlige. Det er realiteten. Det er det offentlige barnevernet som her har ansvaret for "å sette ut barna på anbud"! Er det noen som er gode på å la en uforholdsmessig stor del av pengene gå til administrasjon og ikke direkte til barna, så er det nok store deler av Bufetat/statlig barnevern.
0 #5 Geir Alsvik 14-05-2015 18:51
Bra fokus. Skrev selv i dag om vansker med å få jobb om man har hatt helseproblemer:

fokusert.com/?p=45070
0 #6 Håvard Pedersen 14-05-2015 19:19
Og mens private selskaper håver inn millioner har ikke det offentlige råd til å bruke støttekontakter til barn som trenger eller ønsker dette. Selv har jeg gått årevis som disponibel støttekontakt uten å få oppdrag (og jeg vet jeg er godt kvalitifiisert) . En annen i familen har nå gått i ukesvis uten å få svar på sin søknad om å få bli støttekontakt. Samtidig har en alenemor med en sønn som trenger støttekontakt holdt på 2 1/2 år med å få meg som støttekontakt til sønnen, som også svært gjerne vil ha meg. Men barnevernet styres unna så godt de kan, for her skal det spares på "shillingen", for det er jo svært små beløp dette dreier seg om.
+1 #7 Thea Irene Brox Rasmussen 15-05-2015 06:52
Høyresidens argument for privatisering "billigere og bedre" burde bevises med eksempler og da må de ansattes lønn og vilkår tas med. Vi får ofte svaret at de private driver effektivt - alle skandalene som følge av det, blir fort glemt. Vinnerne er millionærene i ledelsen - taperne er brukerne og de ansatte.
+1 #8 Per Andersen 15-05-2015 14:26
Skremmende at de svakeste og mest sårbare i samfunnet går på anbud og at mennesker skal tjene seg rike på andres ulykke. Barnevern, rusomsorg osv. bør virkelig bygges ut under velferdsstatens paraply. Så vil det komme flere til gode og at tilbudet kan bli likt uansett hvilken slekt man kommer fra.
0 #9 Veslemøy Stinessen 24-05-2015 09:29
Som offentlig ansatt hadde jeg en god lønn i kommune-Norge. Som pensjonist og rådgiver i KONWESS siden februar 2015, har jeg hittil tjent ca 10.000 brutto pr måned, hvorav halvparten av inntekten går til "husleie" reise og drift? Hvor er millionene spør jeg? Jeg fortsetter å jobbe i sosial-og barnevernsektor en, fordi det er meningsfylt og fordi jeg ser at mitt og min kompanjongs bidrag, kan gjøre en forskjell, for både barn og voksne.

Legg til kommentar