Privatisering, marked og konkurranse

Byrådet oppsummerer: Stans i salg og konkurranseutsetting av barnehager

Byrådet oppsummerer: Aldri mer salg og konkurranseutsetting av barnehager

Evalueringen er krystallklar: Anbud og salg på kommunale barnehager var ikke klokt.

"På bakgrunn av evalueringen av prosess og foreløpig vurdering av fordeler og ulemper, ser byrådet det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager." Så presis er konklusjonen fra byrådets side på på den evalueringssaken de nå har sendt fram til bystyret. Byrådet, forankret i flertallsvedtak i bystyret, har gjennomført et forsøksprosjekt hvor driften av tre kommunale barnehager er konkurranseutsatt og ti kommunale barnehager er solgt.

Mindre stabilt tilbud: "Om lag 2/3 av de ansatte har valgt å bli med over til nye eier/driver av barnehagene." Eller sagt på en annen måte: En tredjedel av de ansatte i barnehagene sluttet.

Brukerne mener kvaliteten har gått ned: "Brukertilfredsheten blant foresatte i de aktuelle barnehagene har gått ned fra 2013 til 2014 i 12 av 13 barnehager."

Og de økonomiske besparelser man forventet er heller ikke mye å skryte av: "Samlet sett ser driftskostnadene ut til å gå opp for seks av ti solgte barnehager etter salget."

Det er lett for meg å si: Vi advarte på forhånd. Masser av fagfolk advarte. Men uansett bra at byrådet i etterkant erkjenner feilvurderingen, og sier: vi skal ikke gå videre. Men det mest alvorlige er: Her har man sendt 170 ansatte og 750 barn ut i et særs usikkert ekspriment. Barna og deres foresatte burde ha vært spart for denne belastningen.

Kommentarer   

+3 #1 Mette Thomassen 21-05-2015 18:35
Hvorfor må politikere gjøre feil før de skjønner at vi som jobber der vet best?
+1 #2 Øystein Myhre Andersen 21-05-2015 18:39
At det går ann! Hvor mange ganger må dem ha det inn med teskje!

Privatisering betyr jo at vi slipper til noen for at dem skal kunne ta ut en profitt - det blir jo ikke billigere av det!
+1 #3 Tone Bergli Joner 21-05-2015 18:40
Kort og godt og så altfor sant, Mette
+1 #4 Espen Wettre 21-05-2015 18:56
Ikke noen kjempeoverraske lse kanskje?

Hva blir det neste som skal prøves ut med disse metodene?
+1 #5 Hilde Halvorsen 21-05-2015 19:58
Fortell meg hva det er som gjør kvaliteten i en kommunal barnehage bedre enn i en privat Bhg. Fortell meg hva som gjør min private barnehage dårligere enn den kommunale bhg jeg jobbet i før.
+1 #6 Frank Bergli 21-05-2015 19:59
Det er ingen som sier det Hilde. Men konkurranseutse tting av godt etablerte barnehager skaper mye uro og tar fokuset bort fra det de skal. Og, som rapporten viste, ikke mye å spare heller.
-2 #7 Hilde Halvorsen 21-05-2015 20:00
Endringer gir alltid uro og informasjon om prosessene er avgjørende for oppfatningen av resultatet av endringene.
+1 #8 Laila Helene Olsen 21-05-2015 20:08
Prosessen på over et år med personale som sluttet og usikkerhet rundt hvem som skulle kjøpe oss og hvordan nye betingelser kom til å bli, har vært slitsom for alle. Private barnehager er like gode (og dårlige) som kommunale, men dette er ikke måten å få flere private barnehager på. Godt å se at byrådet også innser det. Synd for oss som har blitt utsatt for dette "forsøket".
#9 Monica Lundstrøm 21-05-2015 20:11
Fantastisk på et så stort samfunnsmessig område. Om vi går til det mye mindre barnefaglige området, som anbudsutsetter alt, og som er på børs og hvor milliardene ruller inn til Wallenberg hadde det vært vidunderlig å lest den samme teksten...
+1 #10 Tone Vågbø 21-05-2015 20:25
At de aldri skal lære å tenke ! Dette ble en "dyr" lærdom.
+1 #11 Anette Eggan Laskemoen 21-05-2015 20:26
Da står avfall, havnedrift, park- og grøntanlegg, sykehjem, barnevernsinsti tusjoner, kollektivtransp ort ++ for tur!
+2 #12 Ane Marte Hammerø 21-05-2015 21:17
Tenk hadde de funnet ut dette før de la ned mange gode barnehager, splittet vennegjenger og utraderte gode arbeidsmiljø!!
#13 Astrid Blakstad 21-05-2015 21:18
Visst nytter det å si fra, visst nytter det å sloss.
+3 #14 Hege Anita Eckhoff 21-05-2015 21:19
Det er bare så forbasket j#*#$* at det måtte gå utover barna våre!!!
+1 #15 Anders Moen 22-05-2015 07:19
Jeg tror det ikke før jeg får se det, men det er lov å håpe. Kanskje Anniken Hauglie hører på sitt eget byråd, hu hørte jo ikke på de som jobber med barn eller foreldre, dvs alle de som hadde rett...
+1 #16 Bjørn Bjøro 24-05-2015 05:39
Jeg er på ingen måte imot private barnehager. Mine nå unge voksne gikk i sin tid både i privat og i kommunal barnehage, og jeg var fornøyd med begge.

Samtidig er det åpenbart at vi trenger kommunalt drevne barnehager.

I tillegg er det viktig at barnehagene, både de private og de kommunalt drevne, har gode og stabile forhold for å gi barn med ulike behov gode vilkår. Det er tross alt vår største investering som går i barnehage: Våre barn.

Når jeg skriver "investering", så er det nettopp for å ha det perspektivet. Barna med de ulike behov skal ha gode og stabile vilkår for å bli bra samfunnsborgere , og de av dem som er/blir arbeidsføre skal som voksne tjene penger og betale skatt. Barna er vår investering for framtiden.

Jeg må i den aktuelle saken innrømme følgende: Ut fra min lange erfaring fra privat næringsliv og 15 års arbeid i Oslo kommune, ble jeg på et meget tidlig tidspunkt kontaktet for å gi analysegrunnlag og opplegg for politiske spørsmål fra Arbeiderpartiet . Dette ble gjort. Det var helt åpenbart at det var en rekke problematiske forhold knyttet til det salgsstunt som Høyre-byrådet la opp til, for øvrig etter press fra partiet for folk flest, FrP. Det var åpenbart at en rekke ting ville gå galt, og i tlllegg: Alt det gale til skade for barn som jeg forutsatte ville skje som følge av salgsstuntet, skjedde. Mine analyser medvirket til ubehagelige spørsmål fra Arbeiderpartiet . Men byrådets allianse med FrP medførte at Høyre-byrådet bare kjørte på.

Det er ikke viktig at jeg fikk rett. Det viktige er at Høyre-byrådet til tross for klare og vel begrunnede advarsler valgte å kjøre på til skade for barn og deres oppvekstvilkår. Minst like viktig er erkjennelsen nå fra Høyre-byrådets side at dette var feil, og ikke skal gjentas.

Et spørsmål som Ivar og SV bør se på og ta opp med Arbeiderpartiet og Rødt, er om det trengs og bør foretas tilleggsbevilgn inger til de barnehagene som er blitt påført skader som følge av byrådets stunt. Det er viktig nå å reparere skadevirkninger som er blitt påført barna og som er vår viktigste investering. Og gjøre det raskest mulig!
#17 Håkon Lie 29-05-2015 05:57
Skremmende å lese noen av innleggene. Har barna virkelig tatt skade av å gå fra fra kommunal til privat barnehage. Stakkars over 50 % barna i hele Norge som går i private barnehager. Eller som uheldigvis skulle havne der. Skulle vært morsomt med noen barneintervjuer her.... Eller er det senskader det er snakk om?
#18 Anita 29-05-2015 06:35
Håkon: Skaden er naturligvis primært uro og ustabilitet i personalgruppen , og konsekvensen dette får for barna,
#19 Ketil Anthun 30-05-2015 18:36
Viktig å skille mellom konkurranseutse tting og private barnehager. Der er nemlig ingen direkte sammenheng mellom disse. Svært mange barnehager i Norge er private, men ikke konkurranseutsa tte. Der er en viktig forskjell på private barnehager drevet av ideelle organisasjoner som ikke er ute etter å tjene penger på driften, og private barnehager drevet av "velferdsprofit ører", eller profittdrevne barnehager. Der er ikke så mange måter å tjene penger på en barnehage, og undersøkelser har vist at det, i likhet med private sykehjem og lignende, kun er på lønn og pensjon at det er mulig å kutte så det monner. De langt største utgiftene i alle velferdsinstitu sjoner i Norge, det være seg barnehager, sykehjem mm er nemlig lønn og pensjon. Korrigerer vi for disse så bruker ikke Norge stort mer enn andre europeiske land, og langt i fra mest, på velferd. Stikkordet er altså ikke privat, men konkurranseutse tting. Å tro at private kan drive så mye mer effektivt, med de samme begrensningene som offentlige, uten å kutte i lønn og pensjon er like virkelighetsfje rnt som å tro på julenissen.

You have no rights to post comments