Privatisering, marked og konkurranse

KS Bedrift: Nei til privat søppelmonopol

KS Bedrift: Nei til privat søppelmonopol

Viktig konklusjon fra KS Bedrift som sloss mot at private skal få monopol på søppelhåndtering.

"Det er ingen god løsning å la private aktører få monopol på å håndtere husholdningsavfall og gi dem godt betalt for å gjøre den samme jobben som kommunene i dag utfører," er den krystallklare beskjeden fra KS Bedrift.

KS Bedrifts Svein Kamfjord oppsummerer dette slik: "Debatten om hvem som skal håndtere husholdningsavfallet ditt er i gang! Vi ser trender som er i ferd med å snu. Avfallshåndtering er en av mange grunnleggende tjenester som leveres av kommunene, og som har vært privatisert i både USA og i flere europeiske land. Nå snur altså trenden. Hvorfor?

Den korte versjonen er at private ikke leverer billigere tjenester på behandling av husholdningsavfall som lovet over tid. Billig først, så raskt dyrere viser studier fra USA. Kvaliteten som leveres holder ikke mål som en ønsker seg, og kommunenes behov for langsiktig planlegging vanskeliggjøres. Politiske mål nås ikke. I land som Tyskland og Storbritannia tas tjenestene tilbake til kommuner. Private monopoler lønner seg ganske enkelt ikke.

I dag kjøper norske kommuner avfallstjenester fra private når man ser at det løser oppgaven best. Vi ønsker mangfold og valgfrihet, og den som har ansvaret må velge løsning."

Kommentarer   

0 #1 Tom Just 08-06-2015 20:55
Men dette er det velgerne som bestemmer. Jeg leser nå 'Velferdsporitø rene' av Linn Herning. Om hvordan skattepenger som gis som ytelse til private leverandører av kommunale tjenester havner i skatteparadis.
0 #2 Geir Alsvik 08-06-2015 20:56
Veldig viktig om vi skal kunne gi befolkningen et like godt tilbud over hele landet. At man ikke privatiserer.
0 #3 Christopher Robin Eriksen Dahl 08-06-2015 21:02
Selvstendige foretak som dette vil føre inntekter på søpla, som i dag for staten er en utgift. Dette vil naturlig nok koste mer for brukeren. Henting av søppel er en tjeneste som er veldig priselastig. Vi vil uansett betale hva det koster å få fjernet søpla vår. Derfor er det til alles beste om vi inngår spleiselag - altså offentlige institusjoner som gjør dette uten å kreve at det skal dannes profitt.

Samfunnsutgifter som gjelder alle og enhver bør befinne seg på kreditsiden av statens regnskap.

Om man ser det fra et samfunnsøkokono misk perspektiv er jo ikke håndtering av søppel verdiskapende. Det er jo energikrevende, og tar opp arbeid som ellers kunne blitt brukt annerledes - altså en utgift for samfunnet?
0 #4 Birgit Skjæret 08-06-2015 21:07
Nå gjøres en god del av søppelhåndterin g av rom-folket ute i Europa. Roter i søppla, laster på ombygde barnevogner og bringer til gjenvinning. Dårlig betalt og lite satt pris på, men det er det de lver av.

Legg til kommentar