Privatisering, marked og konkurranse

Fortsatt: Utviklingshemmede skal ikke på anbud

Fortsatt: Utviklingshemmede skal ikke på anbud

Byrådet inviterer bystyret til å stadfeste at man skal gå fra anbud til valgfrihet.

En av, mange, saker jeg har fått til i denne bystyreperioden er at bystyreflertallet gjennom den såkalte Tøyen-avtalen forpliktet seg på følgende: «Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom.»

Folkelig sagt: slutte å sette enkeltpersoner ut på anbud.

Første del av punktet er gjennomført: dagsenterbrukere kan fritt velge hvilket dagsenter han/hun skal på, uten å gå veien om anbud. Når det gjelder bo- og omsorgstilbudene viste dette seg å innholde mer komplisert juss. Men jeg har steilt fastholdt at dette SKAL på plass. Etter et møte med bl.a. Næringsdepartementet ble det avklart at jussen/konkurransereglene allikevel ga mulighet for dette. Så det kommer, trolig i løpet av første halvår neste år.

I mellomtiden har bydelene fått beskjed om å praktisere at hjelpetrengende/pårørende skal ha innsyn i egen sak, der det er aktuelt med kjøp av bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende.

Som en stadfesting av dette skal på plass har byrådet sendt fram en sak til behandling i bystyret.

Kommentarer   

0 #1 Solveig Klinkenberg 26-08-2015 12:13
Som du sier Ivar, første del er gjennomført. Dette er veldig bra! Dagsenterbruker e kan fritt velge hvilket dagsenter han/hun skal på. Men en forutsetning er at bydelen må fatte et vedtak om dagsenterplass og videre fastsette bemanningsfakto r. Min erfaring så langt er at dette tar tid samt at foresatte ofte må igjennom en diskusjon med ansatte i bydel for å få et vedtak. Det har også vært diskusjoner på hva den enkelte har behov for av aktiviteter (bemanning/pris ). Jeg er nå spent på hvilken erfaring foresatte har og om de har fått god informasjon vedr. dette. Har det vært enkelt å få en dagsenterplass etter at ordningen startet?

Legg til kommentar