Privatisering, marked og konkurranse

Byrådets anbudspolitikk gjør folk syke

Byrådets anbudspolitikk gjør folk syke

Å få budskapet om at nå mister du ditt hjem og de trygge rammer du har omkring deg kan for en psykisk syk føre til akutt innleggelse på sykehus.

Det har selvsagt alvorlige konsekvenser for oss alle å få beskjed om at vi må forlate vårt hjem. At innen 3 måneder må vi pakke sammen og skaffe oss et annet sted å bo. For en psykisk syk person kan dette ha særs alvorlige konsekvenser. Det betyr at den trygghet og det felleskap som fagfolk og bomiljøet har gitt de siste 9 år blir brutt opp, og at man går en utrygg tilværelse i møte. Kjapt brytes ned det som det har tatt år å bygge opp av trygge rammer i et ellers strevsomt liv.

Men dette er konsekvensen når bystyrets borgerlige flertall sender folks bo- og omsorgstilbud ut på anbudstorget. Når Grefsenlia taper anbudet får selvsagt dette dramatiske konsekvenser for dem som i dag bor der. En av dem konsekvensene er denne, som Nils Moe forteller om:

"Jeg er stefar til en av de 8 beboerne som nå mister sin bolig. Da han fikk vite om nedleggelsen, ble han på få dager så mye sykere at han måtte innlegges akutt enda en gang i lukket avdeling. En stor SKAM for velferdsstaten å nedlegge Grefsenlia. De svakeste har ingen stemme som høres av politikerne."

Byrådets anbudspolitikk er uverdig.

Kommentarer   

0 #1 Kristin Vegerstøl 06-09-2015 20:01
Det ironiske er at mange bydeler har fått beskjed om å kun benytte eksisterende kommunale tjenester - og at de ikke skal "sette tjenestene" på anbud. Da blir de mange tilbudt kommunal bolig med tjenester inn. Det er ikke sammenliknbart med strukturen en institusjon eller bolig med bemanning kan gi. Resultat: flere runder inn på sykehus. Dette er uverdig.
0 #2 Inger-Lise Gulliksen 06-09-2015 20:02
Dette blir nok virkeligheten for mange når rask profitt er hele grunnlaget. Minner om at mange politikere nå med åpne øyne åpner for dette i full skala ved å undertegne TISA-avtalen. Og alt dette skjer mens folket sover. Norges ledende politikere er på ville veier.
0 #3 Elisabeth Deaton 06-09-2015 20:07
Dette er en skam og særlig for en med psykiske problemer Trygghet og forutsigbarhet er alfa omega for tilfriskning. Og fortvilende for familie rundt til og med frustrerende, For med et klubbeslag er mange års arbeid og bearbeidelse borte. Føler med dere i denne situasjonen.Håp er for dere at det kan bli lys i sikte igjen for dere.

Mvh fra en som også sliter med psyken

Legg til kommentar