Privatisering, marked og konkurranse

Oslo kommune: Hjerterå behandling av byens psykisk syke

Oslo kommune: Hjerteråd behandling av byens psykisk syke

Høyre-byrådet sender psykisk syke ut av byen, mil-vis unna familie og venner.

I 9 år har psykisk syke Teresa Clausen bodd i bolig på Grefsenlia. Men som en konsekvens av anbudsutsetting kastes hun nå ut. Hun skriver til meg:

"Nå fikk jeg tilbud om bolig. Borger gård i Hønefoss. Hva i himmelens navn skal jeg gjøre i Hønefoss. Jeg er Oslo-jente. Å skulle flytte til Hønefoss ville rokke min verden. Det kommer ikke på tale, men det er hva de har å tilby meg. Jeg har familien min her, mor og bror. Håpløshet, depresjon og angst er det som fyller min hverdag nå. Det her er skikkelig vondt. Hvor er omsorgsboligene i Oslo som det skrytes av. Hva kommer til å skje med meg? Jeg føler at jeg bare synker."

I gårsdagens Dagbladet skrev jeg blant annet:

"Konkurranseutsetting er politikernes og administrasjonens valgfrihet. Den påtvinges brukerne av kommunens tjenester, og den overkjører brukernes eget valg. For å ta et aktuelt eksempel: Beboerne på Grefsenlia, et botilbud for personer med psykiske lidelser, og som trenger bolig med tett faglig oppfølging. De foretok et aktivt brukervalg da de flyttet inn på Grefsenlia, og de fleste har bodd der i ni år. De har fått et godt bomiljø og en god faglig oppfølging .

Men med et pennestrøk avbrytes alt. De må forlate sine hjem i løpet av 3 måneder, for «noen» politikere i Rådhuset fant ut at de vil sette boligtilbudene til 120 personer ut på anbud. Grefsenlia tapte i konkurransen, og beboerne må ut." Jeg skjønner ikke at Høyre kan ha anstendighet til å behandle psykisk syke mennesker på denne måten.

Les hele artikkelen på link nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Mette Kalve 18-09-2015 05:21
Godt skrevet! Det er rett og slett helt utrolig at psykisk syke ikke kan velge hvor de vil bo fordi de trenger hjelp i bosituasjonen. Jeg håper det blir slutt på denne hjerterå politikken når bystyret nå skiftes ut. Godt du er der og taler de svakes sak.
+2 #2 Bjørn Bjøro 18-09-2015 05:59
Jeg undrer meg over hva det neste blir.

La oss ta et kjølig økonomisk resonnement:

Ved å velge et sted som Hønefoss med lavere tomtekostnader etc. bør det være rimeligere enn i Oslo, altså konkurransefort rinn, sett bort fra hennes helse, og kostnader for pårørende med å reise, for det er et annet regnestykke.

I Litauen er det enda rimeligere, og ikke minst ad. lønninger m.v. Altså neste gang kan de baltiske stater være med i anbud, skal vi følge kynisk økonomi. Fanger dytter vi til Nederland, så internasjonale kjøp har fått røtter til og med inn i vårt Justisdepartement.

Den kalde kynismen, der Tereses og andres helse settes i spill, kjenner knapt noen grenser når penge-Høyre får rå.

Vi får håpe at Ivar og andre gode krefter, i lys av Høyre-nederlage t i hovedstaden, kan få til en endring også for Terese og hennes medbeboere.
+1 #3 Janne Grøttumsbråten 18-09-2015 07:15
Dette kan vel et nytt byråd (byregjering) reversere?
+1 #4 Kjell Sigurd Moss 18-09-2015 07:35
Enda et forsøk av kapitalist kreftenes forsøk på å utrydde de svake i samfunnet. Og dytte de vekk fra kapitalistenes "himmel" full av mammon og penger. De sier egentlig at vi vil ikke ha de svake i vår lekepark. Et forsøk på å utrydde de forfulgte, lidende, syke, rusbrukere og "de andre". Et alvorlig brudd på menneskerettigh etene!
+1 #5 Svein R. Schømer-Olsen 18-09-2015 08:28
Det bør være grunnlag for å etterspørre om Oslo kommune har lovhjemmel for å kunne gjennomføre en tvangsflytting som beskrevet.

Jamfør FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19.
#6 Inge Eriksen 18-09-2015 08:35
Takk for ditt store engasjement for de svake og utsatte, og mot galskapen i den markedsliberali stiske politikken som altfor lenge har fått råde i Oslo.

Noen bør snart foreslå en lovfestet rett til en verdig, trygg og forutsigbar tilværelse for de svakeste i samfunnet.
+1 #7 Teresa clausen 18-09-2015 10:35
Jeg flytter ikke til Hønefoss. Bare det å tilby meg det er helt latterlig. Grefsenlia boenhet er visst et unikt tiltak. Det er ikke noe lignende tilbud i Oslo,derfor er d rart å tape en anbudsrunde. Veldig frustrerende. Kjempe leit å høre at en av oss måtte legges inn,men vi har jo skjønt hvor personen er.
-1 #8 Bjørn Bjøro 18-09-2015 12:31
Flott Teresa at du nekter å flytte til Hønefoss.
#9 Jon Egil Brekke 18-09-2015 17:55
Høyre og FrP har som ideal å drive offentlig virksomhet etter bedriftsøkonomi ske prinsipper. Bedriftsøkonomi en er endimensjonal - den ser bare på bånnlinja. Men likevel bruker de krefter på å få oss til å tro at dette er i alles interesse. Samfunnsøkonomi må omfatte også menneskelige behov og ressurser.
#10 Anne-Britt Aspaas Wengen 18-09-2015 19:59
Lurer på om dette er lov? I forbindelse med HVPU-reformen for lenge, lenge siden ble det uttrykkelig slått fast at folk har rett til å bosette seg hvor de vil, og at bostedskommunen må yte lovpålagte tjenester. Da må de vel gi dette i kommunen? En sak for nyvalgt Oslo-politiker Lippestad, kanskje?
+1 #11 Cathrin Larsen 18-09-2015 20:10
Skremmende ufølsomt...! Jeg har selv slitt med angst, og kan bare forestille meg hvordan folka, som må flytte her det. Snakk om å tale med to tunger...!!!
#12 Tone Vågbø 18-09-2015 20:12
Psykisk syke er kun er ord for Høyre-folk det ! Så umenneskelig gjort !! Får da virkelig håpe at de som gjorde/gjør dette, selv får samme behandling, hvis de selv skulle komme i samme situasjon.
#13 per rune hansebråten 19-09-2015 10:02
Hvordan kan men få til et system hvor man kan forsikre seg mot politiske vedtak som åpenbart krenker individets rettigheter som de samme politikere henger om i sine svulstige taler. Retten til selv å velge sykehus blir jo en vits når de legger ned, forflytter fagmiljøer, bryter opp godt fungerende miljøer og som resultat får man usikkerhet blant de ansatte og pasienter. De siste 20 år er det gjennomført et utall nedleggelse, også kalt omorganisering, av godt fungerende miljøer og bak dette ligger åpenbart økonomiske incitament styrt av ikke faglærte omsorgs personale med økonomer og konsulenter.
#14 Teresa clausen 19-09-2015 14:17
Takk for all støtte og forståelse. Jeg håper noe kan bli gjort så vi kan beholde hjemmet vårt. Tilbudene vi kan få holder ikke. Personalet jobber om dagen,ikke ettermiddag og kveld. Jeg sliter mest på ettermiddag og kveld og det er da jeg trenger folk rundt meg. Vite at noen er der.

You have no rights to post comments