Privatisering, marked og konkurranse

Anbud på psykisk utviklingshemmede: Bydel Østensjø beklager anbudets tekst

Anbud på psykisk utviklingshemmede: Bydel Østensjø beklager anbudets tekst

Bydelen trekker anbudet, etter gårsdagens blogg-oppslag hos meg.

Avdelingsdirektør Håkon Kleven i bydel Østensjø skriver:

"Vi ser at bydelens korte redegjørelse av tjenestemottaker i forbindelse med vår utlysning i Doffin er feil. Det er lagt ut feil versjon som inneholder mer informasjon om bruker enn det som var planlagt. Vi har umiddelbart avlyst/stoppet bydelens utlysning på Doffin.

Bydelen er veldig opptatt av at det skal legges ut minst mulig informasjon om tjenestemottakere ved slike utlysninger og beklager at dette har skjedd.

Det skal ikke være mulig å identifisere bruker ut fra beskrivelser i informasjon som legges ut, men det skal være tilstrekkelig informasjon slik at leverandører forstår hvilke tjenester som skal leveres. Vi tror ikke det er fare for at brukeren i dette tilfellet kan identifiseres ut fra informasjon som har ligget ute, men vi velger likevel å fjerne den fra Doffin.

Dette forhindrer imidlertid ikke at informasjonen som har ligget i Doffin, fortsatt ligger tilgjengelig på nettet på Ivar Johansen’s nettside."

Da er en del av min kritikk mot anbudsutlysningen løst, men fortsatt er selvsagt hovedproblemet at enkeltpersoner dyttes ut på anbudstorget. For bydelen vil jo kunngjøre anbudet på nytt, med korrigert tekst. Dette må løses ad politisk vei.

På det tidspunkt bydelens utlysningstekst er trukket vil jeg selvsagt avpublisere min blogg-tekst fra i går.

Kommentarer   

+1 #1 Anne Gros Stenstad 08-10-2015 13:33
Trist at hjelp til sårbare mennesker må ut på anbud. Må jo kunne løse dette på annen måte.
+1 #2 Oskar Jørgensen 08-10-2015 15:53
Jeg har noen spørsmål som innbefatter både privatisering og tilbud til funksjonshemmed e! En problemstilling jeg savner institutt engasjement!

Det virker på meg som om sosialister ikke er i virkeligheten opptatt av å skaffe adekvate og gode tilbud til utviklingshemme de og funksjonshemmed e - men at engasjementet primært er å framskaffe offentlige stillinger til de som skal arbeide med de funksjonshemmed e!

La meg ta et eksempel: i Thailand ligger det et norsk omsorgssenter for norske funksjonshemmed e! Prisen for et opphold - selvfølgelig frivillig! Ligger på 1/3 del av hva det koster i Norge for kommunen å ha en funksjonshemmet på et liknende tilbud!
Med de prisene som du vet det er på slike kommunale tjeneste i Norge Ivar Johannesen så vet du at set er millionbeløp å spare bare på en bruker hvis denne FRIVILLIG velger å bosette seg i Thailand - slik tilsammen 43.000 norske pensjonister har valgt å gjøre Pga medisinske årsaker!
Problemet er at det IKKE er mulig å få til slik respekt for enkeltindividet s velg av livssituasjon når den funksjonshemmed e er innlagt ved et av de mange "omsorgsinstitu sjoner" in Oslo kommune!

DA er det en umulig oppgave å tilrettelegge for en overføring til Thailand - selv om både den funksjonshemmed e og hans familie ønsker et liv i varmen ( der smerter og behov for smertestillende medisiner forsvinner) og der kommunen faktisk kan spare opp mot millionbeløp for en enkelt person hvis han/hun har store funksjonshemminger!

Og jeg behøver vel ikke trekke inn kulde - snø og slaps - og rullestoler for å anskueliggjøre at livskvaliteten øker betraktelig - og kommunen spare penger - og pårørende er fornøyde! Altså en Trefoldig WIN - WIN situasjon!

Nå "vant" du en kamp i det tilfellet du henvise til - men du bet at når ordlyden er forandret er den funksjonshemmed e igjen på det du kaller " markedet"!

Jeg har tidligere skrevet til deg om funksjonshemmed e som vil til Thailand for sin egen livssituasjon og sin egen helse! Personen bor i Oslo! Men er du like aktiv for å hjelpepe en person som selv vet hva han vil - når det gjelder ar han bilder til en privateid institusjon? Eller er da de ansattes arbeidsplasser viktigere!

Når det gjelder å bo i Thailand MÅ det være en privateid institusjon! Du kommer ikke utenom det! Jeg håper du viser like stort engasjement i dette siste tilfellet som når du motarbeider privatiseringen innen Oslo kommune! Det sitter en funksjonshemmet i Oslo kommune og trenger din hjelp til å leve det livet
han ønsker! Vil du hjelpe ham også?
0 #3 Ragnhild Aasland Sekne 09-10-2015 00:22
Anbudsutlysning og leverandører. Hvor blir det av mennesket når man bruker slike begreper?

Legg til kommentar