Privatisering, marked og konkurranse

Barna straffes og stenges ute fra barnehagen

Barna straffes og stenges ute fra barnehagen

Privat barnehagekonsern stenger barna ute dersom foreldrene skylder en måneds foreldrebetaling.

Sånn er praksis ved et av landets største barnehagekonsern Trygge Barnehager, her gjennom et eksempel fra en av deres Oslo-barnehager:

"Varsel om oppsigelse av bamehageplass.  Utestående foreldrebetaling.

Vi kan ikke se å ha mottatt rettidig betaling for barnehageplassen som forfalt 01.10.2015. Vi viser til rutiner for oppfølging av manglende foreldrebetaling fra Trygge Barnehagers økonomienhet. Dette innebærer at 14 dager etter forfall blir det sendt ut purring med inkassovarsel, samt varsel om oppsigelse av barnehageplass i henhold til vedtektenes § 8,2.ledd.

Du varsles med dette om at vi ikke vil ta i mot barnet ved levering den 30.10.2015 dersom ikke kravet er gjort opp innen 29.10.2015 inkludert purregebyr. Dersom du betaler en av de siste dagene før fristen går ut, må vi ha kopi av kvitteringen for betalingen ettersom kan det hende at betalingen ikke når fram til barnehagens bankkonto innen fristen.

Ved gjentatte betalingsmisslighold vil barnehagen kunne kreve ytterligere sikkerhet for riktig betaling.

Vennlig hilsen Smedbakken FUS barnehage as Daglig leder."

Dette er en hjerterå praksis. Det gis pr brev beskjed om at barnet ikke vil bli tatt imot i barnehagen kun fire uker etter at regningen skulle vært betalt.

Jeg mener at Oslo kommune bør gjøre som Bergen: gi en garanti for at barn ikke mister plassen. Det meste av plassen betales ikke av foreldrene, men av det offentlige. Barnets beste skal dessuten gjelde. Det er i følge lovverket egentlig ikke lov fra barnehagenes side å si opp plassen, men det gjøres likevel.  Les mer om Trygge barnehager under "les mer."

 

Formelt skal velferd ikke være business i Norge. Konsernene som går inn i velferdssektoren, med profitt som eneste formål, har få problemer med å omgå dette. Bare amatører tar direkte utbytte. Proffene etablerer et innfløkt nettverk av selskaper, kjøper overprisede tjenester av hverandre eller leier eiendom (betalt av oss) av seg selv, til skyhøye priser. Pengestrømmene er ofte umulig å følge.Trygge Barnehager AS har for eksempel 170 datterselskaper, og morselskapet Vista Holding AS har åtte søsterselskaper.

Opplysninger hentet fra nettstedene proff.no og purehelp.no, viser at ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Aase som står bak Trygge Barnehager AS og dets eier Vista holding, har gjort det særdeles godt økonomisk.

Vista hadde i 2013 en omsetning på 1,9 milliard og gjorde opp året med et overskudd på 94 millioner kroner.

Trygge Barnehager AS som står for selve barnehagedriften, omsatte for 260 millioner kroner, og satt igjen med 35,5 millioner.

I 2012 skrev Dagens Næringsliv (12.09.12) under overskriften «Barnehager ble pengebinge» at eierne av norske private barnehager tok ut skjulte utbytter for 65 millioner kroner årlig. Dette fastslo Telemarksforskning i en undersøkelse som ble publisert i februar 2012.

I samme artikkel skriver DN om daglig leder og medeier i Trygge Barnehager, Haugesund-paret Eli Sævareid og Sigurd Aase.

Ekteparet har ikke tatt ut utbytte, men de to investorene har lånt over en halv milliard kroner av sitt eget barnehage-imperium.