Privatisering, marked og konkurranse

Bra regelendring om anbud på enkeltmennesker

Bra regelendring om anbud på enkeltmennesker

Vi må flytte makt til den hjelpetrengende selv, og la dem få mer innflytelse over eget liv.

Statlig regelendring skal hindre at kommunene går ut med taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner når de setter omsorgsoppgaver ut på anbud. Mitt hovedsvar er: det er uverdig i seg selv at enkeltmennesker blir lagt ut på anbudstorget, og det må stoppes.

Til tidsskriftet Handikapnytt, Handikapforbundets blad, understreker jeg allikevel at forskriftsendringen er et viktig maktmiddel for den som opplever å bli utlevert i anbudssammenheng: "– Jeg råder alle som tar kontakt med meg til å bruke den å slå i bordet med for å si at de ikke syns det er greit at opplysninger om dem blir utlevert, sier Johansen.

Politikeren mener at vi må bort fra anbudsrundene om det skal bli fullstendig slutt på å utlevere taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner.

– Enten må kommunene tilby alle tjenester selv.  Om vi ønsker å få  med de private må vi utlyse tjenestekonsesjon slik brukerne kan velge fritt mellom tilbydere, slik vi har det med hjemmehjelp i Oslo. På den måten flytter vi makten til den hjelpetrengende selv, som får mer innflytelse over eget liv, sier SV-politiker Ivar Johansen."

Kommentarer   

+3 #1 Roar Ander 02-12-2015 10:37
Jeg kan av egenerfaring underskrive på dette - Jeg har svært alvorlig kols og klarer meg ikke uten daglig hjelp til det meste og hadde jeg ikke hatt kone så hadde jeg måttet ha vært på sykehjem for jeg kommer meg ikke ut av leiligheta og klarer ikke å vaske og lage mat . Ja jeg klarer bare å sitte stille og en tur på kjøkkenet er en langtidsplan fra sofaen og ut. Noen ganger når kona er utbrent av å hjelpe meg søker jeg kortidsopphold på sykehjemmet, men sykehuset har kjøpt opp alle plassene slik at vi som bor i kommunen kommer bak i køa og ikke får plass. Planen med den nye samarbeidsforme n mellom sykehuset og kommunene var at det skulle bygges ut flere plasser i sykehjemmene, men det har ikke skjedd her (Melhus i sør Trøndelag) og resultatet er dårligere enn det var før.
Jeg har god innsikt i egen sykdom og i regelverket, men det hjelper ikke - en blir kasteball i systemet uansett
+2 #2 Ingunn Mortveit Ognøy 02-12-2015 10:39
Jeg vil trekke det lenger: de må kunne STYRE livet sitt selv; de som alle oss andre!
+2 #3 Solveig Klinkenberg 02-12-2015 12:28
Anskaffelsesreg elverkene er primært rettet mot å skaffe det økonomisk beste tilbudet. At dette går foran kvalitet og egnethet er jeg ikke i tvil om. På grunn av at mange personopplysnin ger er taushetsbelagte er som regel anbudsbeskrivel sen mangelfull, noe som igjen betyr at tilbudet er for dårlig tilpasset den enkelte pasient/bruker.
Ingen tvil om at dette er uetisk og uakseptabelt. Jeg slår i bordet! Dette må det bli en slutt på!

You have no rights to post comments