Privatisering, marked og konkurranse

Sykehjem: Konkurranse på ulike vilkår

Sykehjem: Konkurranse på ulike vilkår

En Høyre-politiker skriver til meg i sosiale medier:

«Det er flere elementer som mangler i offentlig drevne tjenester som private er bedre på. Fortjeneste etter leveranse gjør at private utførere ikke får penger før noe er levert dermed tvinges private utførere til å levere rett kvalitet og mengde til rett pris og deretter får de pengene for jobben fra kommunen, mens offentlig sektor får pengene i budsjett og kan levere eller la være og uansett om de leverer eller ikke er pengene mottatt og ansatte og ledelser har det fint uansett innsats."

Dette er uriktig. Både private og kommunale sykehjem i Oslo har nøyaktig samme finansiering; rammefinansiering, helt uavhengig av antallet sykehjemsplasser i drift. Private utførere har ikke stykkprisfinansiering, og får derfor sine penger helt uavhengig av "mengde" som leveres.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune er derimot stykkprisfinansiert, og får i all hovedsak sine inntekter med basis i salg av plasser til bydelene. Tomme senger gir mindre penger til etaten, men dette gir ikke nødvendigvis budsjettkutt på det enkelte sykehjem, men gir mindreinntekter/underskudd på etatsnivå.

Insentivene som Høyre-mannen beskriver er derfor på sykehjemssektoren tilstede i kommunens egen virksomhet, men ikke for private utførere.

Og det kan også være grunn til å legge til at de private sykehjemsdriftere er sikret økonomisk forutsigbarhet gjennom langsiktige avtaler. Dette i motsetning til kommunale sykehjem som maks er sikret driftsrammene for et år av gangen.

Høyresidas anbud- og konkurranseregime er basert på en konkurranse på ulike vilkår.

Kommentarer   

+1 #1 Ida Wagner 19-01-2016 13:43
Dette er interessant. Det tragiske i dette er at personalet på gulvet blir stående med en 'lønnsavtale' der de ikke 'tørr å ta ut anbefalt sykmelding fra lege', - da de har kontrakter på private sykehjem og der private aktører i hjemmesykepleie n leverer tjenester som hindrer dem i å gjøre dette: De kan risikrere 'anmerkninger' (kilde: direkte fra ansatte i priv. firma i Oslo). Videre er de samme private aktører PLIKTIGE til å bruke sine private mobilelefoner i arbeidet uten å få konpensasjon, -for å nå 'kundene/bruker ne' i hjemmetjenesten . Når disse private aktørene leier inn personale fra Sverige, - og de må anvende sin mobil i tjeneste; betyr det at hver enkelt mobilsamtale blir ekstremt kostbar, da den må innom utlandet. De skriver videre under på at 'bilene som anvendes og som er kjøpt inn av de private aktørene kjøres på de ansattes egen regning og risiko. Når deres administrasjon krever at arbeid skal utføres og journalføres med stoppeklokke, - har det skjedd ulykker der de ansatte blir stresset, kommer ikke frem til sine brukere i tide og 'kollisjoner/tr afikkuhell har skjedd'. Er de sommervikar: kan de med et uhell ikke bare ha tapt arbeidsinntjeni ng for en hel sommerferie, men også blitt pålagt å betale for bøter, trafikkskader som har skjedd under tjeneste ved kjøring av privat aktørs biler. Slik 'holder de private aktørene utgiftene til drift og lønn nede' - og det er høyst kritikkverdig og jeg spør: Hvem tørr å ta tak i dette, - når de ansatte selv er så redde for å organisere seg, - da de sier at de er redde for å miste sin jobb om de klager på 'x- og y'? Er dette et samfunn vi vil ha? Det er hjelpepleiere, omsorgsarbeider e, sykepleiere som tjener 'private aktører' og ikke 'mammon'.... Hva arbeidsmiljølov en sier er meget klart definert, - når alle har munnkurv og er styrkt av intrikate og for meg høyst spekulative avtaler, - er dette svært skremmende. Vi vet at enkelte private aktører kjører samordning av personalet i hjemmetjenesten såvel som i sykehjem.
0 #2 Mark Daniel Chapman 20-01-2016 13:10
En kan jo ikke ha konkurranse på like vilkår, da kan jo ingen vinne (les: de private tjene fett)! Det er jo helt generelt svakheten ved den frie konkurransen: blir den helt fri og på like vilkår (alle har samme tilgang på all info osv.), så er hele konkurransen opphevet. Det har aldri vært ment skje på like vilkår: De rikeste skal bli rikere, ikke noe annet.
0 #3 Lille Eikestad 21-01-2016 11:30
Det har vært ulike vilkår fra første øyeblikk, noe som vi som har vært ansatt i kommunale sykehjem smertelig har fått erfare. En gang da "mitt" sykehjem ble best i byen på beboermålingen, kom daværende byråd Listhaug med falskt smil og ga oss diplom. Like etter gikk hun ut i media og framhevet de private sykehjemmene som de beste. Vi snakker ikke om fakta, men om ideologi fra ende til annen.

Legg til kommentar