Privatisering, marked og konkurranse

Farvel, New Public Management!

Farvel, New Public Management!

Det skjer spennende ting i Oslo kommune.

"Tillitsreformen i Oslo innebærer å bevege seg bort fra en rigid bestiller-utførerorganisering. Etter inspirasjon fra København, og byens progressive fagbevegelse og handlekraftige borgermester Ninna Thommesen, er det ønskelig å ta et oppgjør med NPMs dystreste sider.

Detaljstyring av fagfolk, meningsløse rapporteringsregimer og kontrollmani skal bort! Tanken er å gi ansatte og brukere mulighet til å utforme tjenesten i samspill og samarbeid, og gå bort fra minutt-for-minuttvedtak. Altså, som vi gjerne sier, «skrote stoppeklokka». «Stoppeklokka» er ikke en faktisk stoppeklokke av det slaget som brukes til å måle tid med under avvikling av på sportsarrangementer. Det er en folkelig måte å omtale den app’en og de detaljerte tidsbeskrivelsene som i dag brukes til å styre hjemmetjenestene. Dette er det viktigste symbolet på den gamle, tungrodde, avleggse og rigide NPM-tenkningen omkring omsorg som vi nå vil til livs.

Reformen ble først vedtatt i bystyret i forrige periode, etter initiativ fra Fagforbundet Pleie og Omsorg, via SVs Ivar Johansen."

Dette skriver Fredrik Olstad, nestleder Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, i bladet til tillitsvalgte i Fagforbundet. Les hele hans artikkel på link nedenfor.

Kommentarer   

#1 Ragnar Hertzberg Næss 31-03-2016 06:25
Hovedpoenget her etter mitt skjønn er å gi førstelinjetjen esten rom til å utøver personlig skjønn i samarbeid med brukere, og kolleger. Dette fordrer mer tid og det koster mer penger. For å kunne vurdere dette må vi nok gå ned på detaljnivå i hvordasn for eksempel hjemmetjenesten fungerer.
+1 #2 Oddrun Botnen Eie 31-03-2016 08:34
Hvorfor vil det gå mer tid til å bruke skjønn? Hvorfor vil det gå mer tid til å samarbeide med "brukere"? Med kolleger? De fleste samarbeider veldig bra hvis det går etter deres behov og ønske. Overstyring har aldri vært en god metode for å få ting gjort innen den tiden man har. Samarbeid: Det dreier seg vel om å utveksle erfaringer, og det håper jeg da at gjøres nå, selv om vi erfarer at det innad i "systemet" ikke snakkes sammen om samme "bruker" når tjenester skal settes opp. Der det er behov for flere instanser/tjene ster, må man forvente at det koordineres. Detaljnivå? Selvsagt, men hvem er leverandør av "detaljnivå"? Hva med borgernes behov for at de små ting/detaljer fungerer? Spør dem, så vil de sikkert komme med noen enkle tips om hva som kan gjøre livet littegrann bedre.
#3 Anne 31-03-2016 09:53
Ned med New Public Management i sosialtjenesten og NAV også, der blir man møtt som om man er der for å snylte på systememt. Kaldt og umennskelig, et system man blir syk av å være i. Der er det snakk om detaljstyring av menneskers liv og hverdag, alt skal dem vite om deg og hver smule du eter til frokost må dokumentres. Den mistenkeliggjør inga og usynliggjøringa , man møtes meed er forferdelig. Man er en snylter og et dårlig menneske, de tenker ikke på det er vanskelig nok å gå ned dit og be om hjælp og at det er en grunn for det. Nei, noe må gjøres!

You have no rights to post comments