Privatisering, marked og konkurranse

Orange Helse: Oslo kommune bør kaste dem ut

Orange Helse: Oslo kommune bør kaste dem ut

Orange Helse AS er en tvilsom velferdsprofitør i bydelenenes brukervalgsordning for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Fordi jeg har hatt grunn til å tro at firmaet blant annet driver med sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven stilte jeg kritiske spørsmål til daværende Kr.F-byråd Aud Kvalbein. Byråden frikjente firmaet, og gikk god for at alt er i sin skjønneste orden. Men byråden ga offentligheten/bystyret begrenset innsyn i anbudsdokumentene, så her var det tydeligvis ikke alt som ville tåle offentlighetens lys.

På min anmodning har det rødgrønne byråds Inge Marte Thorkildsen under vurdering økt åpenhet om saken, samt offentliggjøring av korrespondanse og rapporter fra kontraktsoppfølging. Dette skal foreligge i løpet av noen dager.

De statlige regionale helseforetakene har nå sagt opp rammeavtalen for leveranse av helsepersonellvikarer (sykepleiere) med Orange Helse AS. I oppsigelsesbrevet skriver de bl.a. at det ved Deloittes revisjon ble avdekket avtalebrudd «av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer.» Det gjelder blant annet alvorlig brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og bruk av underleverandører i strid med kontraktens bestemmelser.

Deloittes revisjon har en rekke eksempler på særs alvorlige arbeidsmiljølov-brudd som har skjedd ved Orange Helses oppdrag for Oslo kommune. Jeg kan ikke se det annerledes enn at Oslo kommune bør ta konsekvensen av dette: dette er ikke et seriøst firma, og kommunen bør si opp avtalen med dem.

Kommentarer   

#1 T.B. Hansen 06-04-2016 10:30
Både sunn fornuft og erfaring fra eldre i egen familie sier meg at «brukervalg» for hjemmehjelp uansett er noe stort tull, og i mange tilfeller en ekstra belastning for dem det gjelder. Hverken hjelpetrengende eldre eller travle pårørende har kompetanse til å foreta slike valg. Kommunen bør sørge for at alle får den best tilgjengelige hjelpen, under forsvarlige forhold for alle parter; inkludert de ansatte.
-1 #2 N Martinsen. 06-04-2016 15:43
De er ikke værre enn mange andre. Har pratet med noen ansatte der, å de trives bra på jobb. Å ha grunn til å tro, er vel ikke nok til å bli uthengt og kastet ut.
#3 Ivar J 06-04-2016 16:23
Dette handler ikke om "å tro", for rapporten fra Deloitte er krystallklar på brudd på lover og kontrakter.

You have no rights to post comments