Privatisering, marked og konkurranse

Clear Channel/Sporveien: 140 kroner timen i grunnlønn?

Clear Channel/Sporveien: 140 kroner timen i grunnlønn?

Sporveisarbeiderne mener en underleverandør til Sporveien driver sosial dumping.

"Sporveien står foran store utfordringer i årene som kommer. Store infrastrukturprosjekter både på trikk og T-banen skal gjennomføres. Sentralt tema i alt vi gjør er økonomi. Best 2020 legger opp til innsparinger på 75 millioner kroner hvert år fram til 2020. Det er viktig at Sporveien framstår som en effektiv bedrift som leverer gode tjenester til byens befolkning. Ny kamp om privatisering og oppsplitting kan fort komme på dagsorden igjen hvis de blå vinner kommunevalget i 2019.

Sosial dumping har blitt et stort problem innen mange virksomheter. De 6 største bemanningsselskapene har i dag flere innleide enn de 6 største entreprenørene har faste ansatte.

Som offentlige eid bedrift må Sporveien være ekstra påpasselig slik at ikke vi blir tatt med buksa nede i jakten på innsparinger. Et eksempel er ny kontrakt på rengjøring. Ofte er det slik at billigste pris gir dårligere tjenester som rammer ansatte i disse bransjene. Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) er kjent med at Clear Channel som vant anbudet om reklamerettigheter på stasjoner og vognmateriell bruker bemanningsselskapet Pecus AS til å henge opp reklameplakater. 140 kroner timen i grunnlønn. og hvor ansatte må ta med avfallet i privatbilene sine, er noen påstander OSA har bedt Sporveien sjekke ut med Clear Channel om stemmer.

AP vil ha tøffere reguleringer. SP vil at det offentlige skal slutte å bruke dem og SV vil ha full stopp. Veldig bra. Vi får bare håpe på regjeringsskifte i 2017!

Norsk arbeidsliv kan ikke i framtiden bestå av et flertall av løsarbeidere med dårlige lønns- og arbeidsvilkår som blir ringt etter når arbeidsgiver trenger dem. I Sporveien har ansatte sikker inntekt og ordnede arbeidsforhold. OSA forventer at Sporveien krever det samme fra de samarbeidspartnere som skal operere på Sporveiens områder.

Innleie slik det praktiseres i dag er fagforeningsknusing og burde vært forbudt. OSA kan ikke akseptere at Sporveien bruker leverandører som igjen bruker bemanningsbyråer som går på arbeidskontrakter som undergraver det organiserte arbeidslivet i Norge," skriver Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening i OSA-posten.  Ledelsen i Clear Channel og Pecus har fått tilbud om å kommentere overstående, noe de så langt ikke har benyttet.

Kommentarer   

+1 #1 Knut Arild Johansen Dyb 12-04-2017 04:54
Dette er ikke lovlig. Her skal det være likelønn. Dessverre er det slik mange plasser fordi man ønsker billig arbeidskraft. Man forhandler om timepris i stedet for faktor. Ingen vet hva som ligger i timeprisen.
+2 #2 Helena Bozicevic 12-04-2017 15:56
Kunne ønske at AP var like tydelig når det gjelder Vikarbyrå direktiva! Da stemte AP politikerne med de Borgerlige kamerater for adgang til Vikarbyrå direktiva!
Skam dere. Det er SV som stå sammen med oss arbeidstakere mot Vikarbyrå direktiva.
Tusen takk til SV.
+2 #3 Morgan Slang 12-04-2017 15:58
Bemanningsselsk aper må bort. En arbeidskontrakt skal være mellom ansatt og bedrift. Ikke omvein via en tredjepart som skor seg på presse arbeidstaker på lønn og rettigheter. Det ser jeg på slavedrift light og har ingenting i Norge å gjøre. Særlig nå i disse dager når høyrekreften fritar næringstoppene beskatning er det viktig at vi har en sterk og skattedyktig arbeiderklasse.

You have no rights to post comments