Privatisering, marked og konkurranse

Velferdsprofitører perler ikke hjerter

Velferdsprofitører perler ikke hjerter

Barnehage-ildsjelene taper terreng mot aksjeselskapene, skriver Lina Aas-Eng:

"Det er hundrevis av ildsjeler som driver private barnehager landet rundt, uten at de gjør det for å tjene seg rike. Dette er de private, ideelle barnehagene. De har ikke fortjeneste som mål. Det som måtte bli av penger til overs, pløyes tilbake i barnehagene. Alt barnehagene får av foreldrebetaling og skattepenger, kommer barna til gode.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at de private, ideelle barnehagene har blitt fortrengt av kommersielle barnehager i stor stil de siste tiårene. Ildsjelene taper terreng mot aksjeselskapene. Men dette hører vi lite om når Høyre snakker varmt om private barnehager. Hvor ble det av engasjementet for de private, ideelle?

Det mangler dessverre ikke eksempler på eiere av kommersielle barnehager som fyller lommene med offentlige midler. Hva tenker Bent Høie om dette? Er dette fornuftig bruk av skattepenger som skulle ha gått til barnas beste? Hva tenker Høie om at 88 % i befolkningen ønsker å begrense eller forby profitt fra velferdstjenester som barnehage?" skriver Lina Aas-Eng blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

Velferdsprofitører perler ikke hjerter

Forfatter: LINA AAS-ENG Skribent og mor

Jeg tror Jørgen Kjørvens tekst «Jeg er en velferdsprofitør» i Aftenposten var en tankevekker for dem som måtte tro at alle private barnehager er feil. Derfor er det så synd at Høyres Bent Høie tar Kjørven til inntekt for den kommersielle barnehageindustrien. I stedet for å få fram nyansene, hopper Høyre ned i skyttergraven i et forutsigbart forsvar for profitt i velferden.

Det er hundrevis av ildsjeler som driver private barnehager landet rundt, uten at de gjør det for å tjene seg rike. Dette er de private, ideelle barnehagene. De har ikke fortjeneste som mål. Det som måtte bli av penger til overs, pløyes tilbake i barnehagene. Alt barnehagene får av foreldrebetaling og skattepenger, kommer barna til gode.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at de private, ideelle barnehagene har blitt fortrengt av kommersielle barnehager i stor stil de siste tiårene. Ildsjelene taper terreng mot aksjeselskapene. Men dette hører vi lite om når Høyre snakker varmt om private barnehager. Hvor ble det av engasjementet for de private, ideelle?

Problemet er at driften av kommersielle barnehager dessverre altfor sjelden er slik Kjørven beskriver den. Og utviklingen er at store konsern kjøper opp mindre private barnehager, som Kjørvens.

Vi kan jo spørre milliardær-brødrene Kristian og Roger Adolfsen i Norlandia, som tok ut 102 millioner kroner i utbytte i 2015. Hvor mye har de jobbet gratis i barnehagene de eier? Hvor mange timer har de brukt på gulvet i barnehagene i Norlandiakonsernet?

To andre av Norlandia-eierne, Benn Eidissen og Even Carlsen, tjente 250 millioner kroner hver da de nylig solgte seg ut av Norlandia. Lite tyder på at disse to har perlet hjerter, hoppet paradis, eller snekra huskestativ for Norlandia på fritida.

Andre barnehageeiere kjøper seg storkiosk for barnehagepenger. Og noen tar ut mer i honorar fra én barnehage enn det landets statsminister tjener på ett år.

Det mangler dessverre ikke eksempler på eiere av kommersielle barnehager som fyller lommene med offentlige midler. Hva tenker Bent Høie om dette? Er dette fornuftig bruk av skattepenger som skulle ha gått til barnas beste? Hva tenker Høie om at 88 % i befolkningen ønsker å begrense eller forby profitt fra velferdstjenester som barnehage?

Setter man seg litt inn i finansieringsordningen for private barnehager, er det lett å se hvorfor denne bransjen tiltrekker seg de som motiveres av profitt, uten nevneverdig risiko.

De private barnehagene får de samme tilskuddene fra kommunen som de offentlige. Men lønnskostnadene i de private barnehagene er ofte lavere, dette skyldes i hovedsak at det er flere barn per voksen i private barnehager, samt lavere lønnskostnader fordi de ansatte jevnt over er yngre enn i kommunale barnehager.

En annen kilde til profitt er pensjon. Private barnehager får dekket utgiftene de har til ansattes pensjon med et flatt tillegg på 13 % (av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene). Men dette har blitt et handlingsrom for de private til å ta ut mer profitt, og hele 95 % har lavere pensjonskostnader enn 13 %. I 2014 lå snittet på 7 % av lønnskostnadene i private barnehager (Kilde: Rapporten «Kostnader i barnehager 2014», av Telemarksforskning på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, 2016).

FUS og Norlandia, som begge har meldt seg ut av PBL, har nå splitter nye pensjonsavtaler for sine nyansatte på 6 % og 5 % av lønna, men får stadig kompensert 13 % fra kommunen.

Trikset er altså, jo lavere pensjonskostnader du har, desto mer penger rett i lomma. Penger som skulle gått til gode pensjonsordninger for en allerede lavtlønnet gruppe. Og dette representerer utviklingenn i bransjen godt, dessverre.

Det investeres i liten grad av egne midler, men det tas opp lån, som betales ned av oss skattebetalere. Så får investorene driftstilskudd tilsvarende kommunal drift, de får alle «kundene» sine fra kommunene, og kompensert pensjonskostnader de ikke har.

Høyre støtter forbudet mot utbytte fra skole, fordi alle pengene skal komme elevene til gode. Det jeg lurer på er hvorfor Høyre og Høie samtidig mener det er greit med profitt fra barnehager. Hva er grunnen til at ikke alle pengene også skal komme barnehagebarna til gode?

(publisert i Dagsavisen)

Kommentarer   

0 #1 Henrik Sørensen 27-05-2017 06:38
Hadde ingen investert i barnehager hadde tusenvis av barn stått uten barnehageplass!
Er ikke så mange som gidder å jobbe dugnad i disse tider. Ideelle organisasjoner vil også ha økonomi i det dem driver med.....
At staten skal eie å drive allt er vel en tankegang som forsvant i vår del av verden da sovjet ble oppløst.....
0 #2 Maria Melbye Aanes 27-05-2017 06:40
Det er ille. At skattebetalerne s penger går rett i lomma på noen få mennesker.
Mens barna får dårligere tilbud og de ansatte dårligere betalt.
Vi har jenta vår i en foreldreeid barnehage.
En av de største utgiftene er pensjon. Som de dyktige ansatte har fortjent hver krone av.
De ansatte er nemlig barnehagens viktigste ressurs!
0 #3 Hege Paulsen 27-05-2017 07:23
Som daglig leder i en foreldreeid barnehage i Sarpsborg er jeg veldig glad og stolt over å ikke kjenne meg igjen i beskrivelsen over. Vi har ikke "billig arbeidskraft". De fleste nærmer seg topp ansiennitet og med en pedagogtetthet på nærmere 60 % i tillegg til barne- og ungdomssarbeide re kommer vi ikke undere denne karakteristikke n. Et evt. overskudd går direkte tilbake til barnehagen og driften. Ja, til foreldreeide barnehager.
0 #4 Marius Andreas Wellendorf 27-05-2017 19:51
Eier av Norges største barnehagekjede tok ut mindre i lønn og utbytte enn én privat barnehage her i byen. Alle andre tjener penger, hvorfor skal ikke de som skaper arbeidsplasser innen barnehagefeltet få gjøre det samme? Er så lei av å lese om dette firkanta synet på barnehager og profitt!
-1 #5 Astrid Sæteren 27-05-2017 19:54
Henrik Sørensen: Du misforstår. De ideelle er skviset ut pga velferdsprofitø rene. Det er dessuten kommunene som har ansvar for barnehagene, ikke staten. I Oslo la de blåblå ned forbud mot bygging av kommunale barnehager i 1997 ... resulatet var ikke at Røde Kors bygget, men private firma med konti i skatteparadis, og dumping av barnehageansatt es lønns- og pensjonsavtaler ga godt utbytte til gribbene. Som f.eks. dette firmaet: nrk.no/.../...
0 #6 Gaute Sandvik 28-05-2017 08:44
Jeg synes vi skulle ha en lov som sier at bare lokale ideelle organisasjoner får lov til å konkurrere om offentlig finansierte oppgaver, og hvor det er brukerne av tjenestene som velger hvilke tjenesteleveran dør de foretrekker. Dette bør gjøres gjeldende både for barnehage, skole, barnevern og omsorg.

Legg til kommentar