Privatisering, marked og konkurranse

Kommunen tar over driften av Sørenga barnehage

Kommunen tar over driften av Sørenga barnehage

Byrådet bremser kommersialiseringa.

På Sørengautstikkeren ligger Sørenga barnehage, en barnehage som eies av Oslo kommune men hvor det daværende byrådet i 2012– etter anbud – satte driften ut til Norlandiakonsernet. I barnehagen er det 60 barn, fordelt på to avdelinger.

Anbudsutsettingen var omstridt og foreldre oppfordret barnehageaktører til ikke å delta i anbudskonkurransen av 7 barnehager. Nærmere 400 foreldre og barn møtte opp utenfor Norlandias kontorer i Rådhusgata i håp om at selskapet ikke ville legge inn anbud på barnehagene deres. Men forgjeves. Les om bakgrunnen her.

Parallelt vedtok det daværende borgerlige bystyreflertallet at det ikke skulle bygges en eneste ny kommunal barnehage framover. All utbygging skulle skje i privat regi, et vedtak det rødgrønne flertallet har opphevet. Oslo har pr. i dag 749 barnehager, hvorav 413 er private.

Barnehageansatte gjør en utmerket jobb, helt uavhengig av eierskap. Men barnehager skal ikke være big business. Foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, og ikke ende hos velferdsprofitører og i skatteparadiser. Norlandia-brødrene Kristian og Roger Adolfsen tok ut 102 millioner kroner i rent utbytte på to år (2015/2016) fra selskapet sitt Norlandia Care. Samme år solgte medeierne Benn Eidissen og Even Carlsen seg ut av selskapet, og satt igjen med en samlet gevinst på 500 millioner kroner. Det er god butikk å ha sugerør ned i kommunekassa.

Kontrakten på driften av Sørenga barnehage går ut 31. juli neste år, og en prosess er nå i gang for å forberede at kommunen selv tar over driften. Samtidig er det byrådets intensjon etter hvert også å ta over 7 andre barnehager som er anbudsutsatt, men det ligger noe lenger fram i tid - når kontraktene går ut.

Dette er bra, og noe jeg heier på.

Kommentarer   

+1 #1 Harald Bjørn Johnsen 22-11-2017 06:05
Bra at kommunen tar over slik at overskuddet kommer tilbake til kommunen og kommer samfunnet tilgode
-1 #2 james stove lorentzen 22-11-2017 09:12
Dette er et helt unødvendig grep fra Byrådets side. Barnehagen har vært drevet meget bra av Norlandia i 6 år. PÅ den siste foreldreundersø kelsen skårer de meget høyt (4,7 av 5 på barnets trivsel og barnets utvikling.) Det har vært påpekt gang på gang at brødrene Adolfsen IKKE har tatt ut 105 millioner i utbytte. De to brødrene har tatt ut 5 millioner til sammen, noe må de jo ha for å betale formueskatt.Du skriver om skatteparadiser på en slik måte at man kan bli forledet til å tro at det også gjelder Norlandia, det gjør det altså ikke. Eidissen og Carlsen har ikke tjent 500 millioner på norske barnehager, virksomheten de solgte driver innen flere felt og i flere land.De startet for 21 år siden da de ikke fant barnehageplass til egne barn, bare 1 av 4 fikk plass i deres kommune. Takket være deres innsats og Kristin Halvorsen!! så er dette ikke lenger noe problem. Spørsmålet man bør stille seg er: driver de bra barnehager? svaret på det er ja. Har de ansatte bra forhold? svaret på det er ja.Blir det billigere for kommunen å drive selv? svaret på det er nok nei! Så her løser Byrådet et problem som ikke eksisterer.
+1 #3 Petter 22-11-2017 09:54
James Stove Lorentzen skryter av Norlandias drift av barnehagen. Men det er jo irrelevant. Norlandia kan jo ikke drive videre uten ny anbudsrunde, og neste gang kan andre vinne. Det er jo nettopp noe av problemet med anbud: Det skaper utrygghet og ustabilitet for driften. Av og til vinner cowboyer som Veireno anbud.
0 #4 Marianne Billing 22-11-2017 11:04
De 102 millioner kronene som ble flyttet rundt i konsernet, og tatt ut i konserninterne utbytter er kanskje ikke det beste målet på hvor mye skattepenger som havner i eiernes lommer.
Selv om Norlandias eiere, Kristian og Roger Adolfsen, «bare» tok ut 5 millioner kroner i utbytte på barnehage i 2016, og det samme i 2015, har de også andre skattefinansier te inntektskilder. Skattelistene viser at Kristian Adolfsen hadde en inntekt på 13 millioner kroner i 2016, Roger Adolfsens 8 millioner. Riktignok tjente de ikke alle pengene på private barnehager, mye kommer fra andre offentlig finansierte velferdstjenest er, som sykehjem, pasienthoteller og asylmottak.
Et enda bedre mål på hvor mye skattekroner som havner i lomma på Norlandia-eiern e er formuene deres. Mens den offisielle ligningsformuen ligger på rundt 200 millioner kroner hver, anslår Kapitals liste over Norges rikeste at brødrene er gode for til sammen ca. 5 milliarder.
Benn Eidissen, Høyre-mannen som startet med to tomme hender og fire tomter han fikk gratis av Høyre-styrte Tromsø kommune, kunne kort tid senere selge sitt idealistiske livsverk for 250 millioner kroner. Det samme tjente den andre Norlandia-eiere n, Even Carlsen.
Private barnehager får like mye i tilskudd til lønn og pensjon som offentlige barnehager, og bruker mindre. Det er det som gjør at eierne kan ta ut enorme overskudd. Det er ikke bare venstresida som mener dette er bekymringsfullt . Også ledende høyrepolitikere skjønner galskapen i dette finansieringssy stemet. Tidligere skolebyråd i Bergen, Harald Victor Hove (Høyre), har pekt på at de private barnehagene har for rause ordninger. Han viste til at tilskuddene til private og offentlige barnehager er like høye uavhengig av pensjonsnivå: «På nasjonalt nivå foregår det derfor en avsindig overfinansierin g av pensjonsordning ene til privat barnehagesektor . Jeg har vært tydelig overfor regjeringen om at jeg forventer endringer på dette punktet».
Når selv høyresiden ser at det er et problem at skattepengene våre ikke går til det de er ment, bør regjeringen gjøre noe med galskapen. Flott at i alle fall Oslo-politikern e tar grep.

Legg til kommentar