Privatisering, marked og konkurranse

Det koster å privatisere offentlige tjenester

Det koster å privatisere offentlige tjenester

En artikkel av Fagforbundets Stein Gulbrandsen.

«Søppelskandalene – først med Veireno i Oslo og siden med konkursen i RenoNorden som berørte 133 kommuner i hele landet – har bidratt til og forsterket en offentlig oppmerksomhet rundt de private aktørene innenfor offentlige tjenester. De framstår som i økende grad som grådige, useriøse og uansvarlige."

Han illustrerer med henvisning til buss-sektoren at anbud hindrer innovasjon og fornyelse:

«At bestillerselskapet gjennom kontrakten bestemmer både hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres, setter i virkeligheten stopper for innovasjon, endringer og fornyelse i anbudsperioden.  Systemet påfører operatørene en forretningsmodell som går ut på å levere et absolutt minimum av det kontrakten forplikter dem til, og å gjøre det så billig som mulig. Å gjøre noe mer eller noe annet enn det kontrakten forutsetter, er et tapsprosjekt. Enhver ekstraordinær bussavgang, enhver fleksibel tilpasning til publikums skiftende behov og enhver justering av tilbudet må forhandles om og betales for gjennom et veritabelt apparat av kontraktsjurister og økonomer.

Ved anbud kjøpes det nye busser ved oppstart, og de går hele anbudsperioden med stadig mindre vedlikehold mot slutten av perioden. Når  kontraktsperioden utløper, har bussene grovt regnet kjørt bare 2/3 av din levetid, men er ikke omsettelige. En mer langsiktig bærekraftig forvaltning av bussparken kunne baseres på for eksempel ti prosent  årlig fornyelse. En slik langsiktighet forutsetter imidlertid en drift i fylkeskommunal egenregi, ettersom den ikke er forenlig med anbudsordningens tidsavgrensede kontraktsperiode, der bussoperatørenes investering skal gi full avkastning i løpet av fem til sju år,» skriver Gulbrandsen.

Les hele hans artikkel nedenfor.

Kommentarer   

#1 John Sandvik 28-12-2017 21:52
er det virkelig umulig å definere fenomenet privatisering?
Ser ikke fagbevegelsen at dette er noe de er med på å opprettholde
Er de tillitsvalgte fanger i det samme systemet der de står med sine små sugerør i fellesskapets skattekiste?
#2 Anders E. Arntzen 09-02-2018 10:09
Jeg kom til å se denne artikkelen, og har en kommentar til den.
Jeg bruker bare buss av og til, og det slår meg at bussene som brukes er svært ukomfortable. Hvordan en buss kan riste så infernalsk selv på en helt jevn ringvei -ring 3 Ullernchauseen- er meg en gåte. Dvs. det er jo en god forklaring i ovenstående artikkel. Dessuten synes jeg det kjøres for uvørent med høy fart i svinger og det er for sterk bremsing.

Vi som opplevde leddbussene på rute 20 for ca. 25 år siden vet hvordan det bør være. De bussene svevet eller "fløt" gjennom byen. Idag er det nok for billig tilbud og det mangler nok et punkt i kontrakten om kvalitet, eller komfort.

You have no rights to post comments