Privatisering, marked og konkurranse

Barn på anbud: Sånn skal vi ikke ha det!

Barn på anbud: Sånn skal vi ikke ha det!

Jeg sier NEI, og et tydelig NEI. Sånn skal vi ikke ha det.

På den offentlige anbudsbasen Doffin, tilgjengelig for alle og enhver, har bydel Alna lagt ut en anbudsutlysning på at de søker "barnebolig for brukere med psykiske lidelser."

Og det legges ut svært detaljerte beskrivelse av de to barna:

"Formålet med anskaffelsen er å fremskaffe et egnet og kostnadseffektivt bo- og omsorgstilbud med nødvendig oppfølging. Leverandørene må ha kvalifisert personell med nødvendig faglig kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre tjenesten.

Bruker 1 er i slutten av tenårene og har diagnosen udifferensiert schizofreni. Bruker kan preges av hallusinasjoner og medfølgende tvangsmessig adferd. Hun er sosialt umoden med noe ukritisk atferd. Økende selvstendighetstrang, kan utagere mot personal.Ingen historie med rusmiddelmisbruk. Behov for miljøterapeutisk støtte og veiledning i daglige gjøremål, praktisk og sosialt.

Bruker 2 er i midten av tenårene og har diagnoser uspesifisert dissosiativ lidelse og reaktiv tilknyttingsforstyrrelse. Umoden, kan ha noe ukritisk atferd, spesielt på nettet. Prøver ut grenser. Kan utagere mot personal. Ingen historie med rusmiddelmisbruk.Behov for rammer, miljøterapeutisk støtte og veiledning i daglige gjøremål, praktisk og sosialt."

Dette er helt uakseptabelt. Sårbare tenåringsbarn skal ikke måtte oppleve å finne beskrivelser om deres diagnose, atferd og modenhetsnivå ute i det offentlige rom. Ikke sant, byråd Inga Marte?

Kommentarer   

0 #1 Sigrid Marie E. Refsum 10-09-2019 07:02
Rådet for Funksjonshemmed e er virkelig nødvendig.

Hvordan ville du følt det å se deg selv beskrevet slik.
0 #2 Sigrun Tømmerås 11-09-2019 01:10
Bruker 2 har traumediagnose som ofre etter overgrep får. At bydelen så utsetter den unge for en ny integritetskren kelse, som en slik offentlig utlevering jo er, er et overtydelig tegn på hvor viktig det er at byen vår blir traumebevisst, slik byråd Thorkildsen har ivret for.

Legg til kommentar