Privatisering, marked og konkurranse

Rødtvedt sykehjem og anbud: Kostnadskutt skremte vekk de ideelle organisasjoner

Rødtvedt sykehjem og anbud: Priskutt skremte vekk de ideelle organisasjoner

Det gikk som jeg fryktet: Byrådet ønsket å forbeholde anbudskonkurransen for drift av Rødtvedt sykehjem til de ideelle organisasjoner, samt kommunens eget foretak. Men dette er et anbud hvor prisen er lagt fra Byrådets side.

Jeg skrev tidligere her på bloggen: "Det er ansatte tilstedeværelse og deres tid til den enkelte beboer, bemanningsfaktoren, som skaper kvaliteten på sykehjemmene. Det vil ikke overraske meg om ideelle organisasjoner som Bymisjonen, Frelsesarmeen eller Sanitetskvinnene vil si: At fagetiske grunner kan vi ikke forsvare å levere et sykehjemstilbud som forutsettes driftet med så få ansatte."

Dessverre fikk jeg rett: Det er kun to potensielle driftere som har levert anbud: Grefsen Menighet (som driver  Grefsenhjemmet) og det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF - et foretak som er pålagt å levere interntbud uansett hvor forsvarlige/uforsvarlige driftsrammer Byrådet har gitt. Kr.F-byråd Kvalbein har, ved sin iver etter å presse priser, i realiteten igjen skviset de ideelle organisasjoner ut av markedet. Jeg er særs bekymret om hvorvidt den som nå skal drifte klarer, med redusert bemanning, å levere forsvarlig kvalitet.

Les Kirkens Bymisjons begrunnelse for ikke å levere anbud under "les mer"

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet

Utdanningsforbundet Oslo, Fagforbundet i Oslo og LO i Oslo frykter at kvaliteten i barnehagene i Oslo blir dårligere med den privatiseringen av barnehagene byrådet nå starter.

En ny rapport fra De Facto underbygger dette. Lavere bemanning og dårligere lønns- og pensjonsvilkår skaper store skiller mellom de kommunale og private barnehagene. I tillegg gir kommersialiseringen av barnehagehagesektoren usikkerhet for foreldrene, blant annet med konkurranseutsetting hvert 6. år og fare for at selskaper går konkurs slik at barna står uten barnehageplass.

Dette viser at ideologiske prinsipper er viktigere for bystyreflertallet enn både kostnader og kvalitet. Interessant er beregningene om at Oslo kommune kan tape 1,3 milliarder på privatiseringen.

Men her er det viktig å skille klinten fra hveten: For selvsagt er det en betydelig forskjell på foreldredrevne barnehager, barnehager drevet av ideelle organisasjoner og barnehagebaronene - hvis eneste formål er å hente ut maksimal profitt, - for å nevne noen av eierformene.  Og ikke minst: den enkelte ansatte i både kommunale og private barnehager har selvsagt den samme kjærlighet til jobben og har den samme faglige standard.

Sykehjemsanbud: Byrådet presser priser, og reduserer kvaliteten

Sykehjemsanbud: Byrådet presser priser, og reduserer kvaliteten

Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet fortsetter sitt ideologisk mantra om bestemor på anbud. Denne gang er det Rødtvet Sykehjem som står for tur, en anbudskonkurranse Byrådet vil forbeholde de ideelle organisasasjonene og det kommunale foretaket Omsorg Oslo KF.Tilbudsfristen går ut 27. august.

Rødtvet sykehjem er lagt ut til fast pris. Prisene som er lagt til grunn for nye driftere av sykehjemmet er betydelig lavere pr plass i konkurransegrunnlaget i forhold til pris pr plass vedtatt av bystyret, inkl prissubsidie. Jeg håper Sykehjemsetaten ikke har overpriset sine egne sykehjemsplasser, og da undres jeg på om Byrådet helt ærlig mener at det er mulig å gi et forsvarlig sykehjemstilbud til denne prisen:

Totalt er differansen mellom pris i konkurransegrunnlaget og vedtatte sykehjemspriser anslagsvis 3,3 mill kroner pr år. Det betyr i praksis at Rødtvet sykehjem vil ha 5-6 millioner mindre og drifte for etter at sykehjemmet har blitt overført ny drifter. IKT-relaterte tjenester (OK-MAN tjenester som aksesstjeneste til IKTdatanett, drift av PC, skrivere og bruker tilgang, tlf 02180, drift av Agresso- HR og –Økonomi og lignende) er det som får tallet til og bli høyere. I tillegg skal legedekningen ved sykehjemmet økes.

Dette er en konkurranse mellom ideelle organisasjoner og Omsorg Oslo KF (internbudet). Kommersielle firmaer vinner normalt anbud i Oslo fordi de har en for ansatte dårligere pensjonsordning, og dermed billigere for virksomheten. Både Omsorg Oslo KF og de ideelle organisasjoner har samme pensjonsordning, gjennom henholdsvis Oslo Pensjonsforsikring og KLP. Den som skal vinne anbudet om Rødtvedt sykehjem må derfor nedbemanne innenfor den fastsatte fastpris.

Det er ansatte tilstedeværelse og deres tid til den enkelte beboer, bemanningsfaktoren, som skaper kvaliteten på sykehjemmene. Det vil ikke overraske meg om ideelle organisasjoner som Bymisjonen, Frelsesarmeen eller Sanitetskvinnene vil si: At fagetiske grunner kan vi ikke forsvare å levere et sykehjemstilbud som forutsettes driftet med så få ansatte.

Nytt sykehjem på Ellingsrud: Gavepakke til OPS-investorene

Nytt sykehjem på Ellingsrud: Gavepakke til OPS-investorene

Det er nære forbindelser mellom partiet Høyre og personer som vil tjene på partiets politikk, mener Manifest analyse. Flere av dem som gir penger til Høyres valgkamp har personlig økonomisk interesse av et regjeringsskifte. De minner oss f.eks. på at flere OPS-prosjekter innen skole og eldreomsorg i Oslo og Akershus eies av finansieringsselskapet SG Finans. Som styremedlem hadde selskapet i årene 2007 til 2011 med seg Høyres tidligere statssekretær Christine B. Meyer. Hun var samtidig byråd for Høyre i Bergen. Kaci Kullmann Five sitter nå i styret til OPS-selskapet SG Finans.

OPS blir langt dyrere for skattebetalerne enn offentlig finansiering. Det sier ikke bare Samferdselsdepartementet, men også Kapital-redaktør Trygve Hegnar. Londons ordfører, fra Høyres konservative søsterparti, har så dårlige erfaringer at kan kaller OPS for «plyndring». Likevel ivrer Høyre for denne politikken, som åpner en lang rekke muligheter for usunn innblanding av kommersielle interesser i «politiske sverdslag».

OPS skaper en type næringsvirksomhet der garanterte inntekter mange tiår fram i tid kan sikres gjennom én enkelt politisk beslutning. OPS-kontrakter binder samtidig offentlige midler opp til en bestemt måte å organisere tjenestene på.

For skattebetalerne betyr OPS «Kjøp en, betal for to!» Men dette slaget står om mer enn sykehjemsplassene vi ikke fikk bygd fordi pengene var brukt til å sikre profitt i private lommer.

Det handler om hva den norske velferdsstaten skal være – effektive fellesløsning av felles oppgaver, eller politisk tilrettelagt marked for privat forretningsdrift?, sier Manifest Analyse.

I kveld kl. 18.00 arrangerer Byrådet et informasjonsmøte i Ellingsrud kirke om gavepakken til OPS-aktørene; det nye OPS-sykehjemmet på Ellingsrud.

Konkurranseutsetting av jernbanen: Sverige har fått kaos, og de reisende er særs misfornøyde

Konkurranseutsetting av jernbanen: Sverige har fått kaos, og de reisende er særs misfornøyde

De borgerlige partiene har programfestet konkurranseutsetting av jernbanen hvis de kommer til makta etter valget. Sverige har allerede gjort det, og kundetilfredsheten er på bunn.

Det er i dag et stort antall selskaper som er involvert i å drive og vedlikeholde den svenske jernbanen. Dette fører til ansvarspulverisering og kaotiske forhold for kundene, og er en virkelighet vi kjenner godt fra måten Sporveien har vært organisert på i mange år. Men ting er enda verre i Sverige, hvor det ikke bare er flere selskaper å forholde seg til. Disse selskapene konkurrerer også seg imellom, og alle sammen har sine egne prissystemer, som ofte er helt umulige for kundene å forstå. For eksempel bruker SJ et prissystem hvor prisen på en togreise varierer avhengig av når du bestiller billetten. Sveriges Radio kaller systemet for «et lotteri», og nevner et eksempel hvor prisen for en togbillett for strekningen Skövde-Stockholm økte fra 76 kr til 860 kr (!) på bare 3 timer. Når Sveriges Radio spør SJ om hvordan dette systemet egentlig fungerer, er det ingen som kan gi noe klart svar. Resultatet er at det å kjøpe en togbillett i Sverige er litt som spille på børsen - de som finner de laveste prisene er de som har fleksibelt avreisetidspunkt, og som kan bruke tid på å sitte foran datamaskinen over en periode og prøve ulike teknikker for å «treffe blink» og finne en lav pris. Andre togselskaper har igjen helt andre prissystemer. Mange reisende opplever dette som så uoversiktlig at de kvier seg for å planlegge å reise med tog - de vet jo aldri på forhånd hva billettprisen blir!

Les dagens gjesteblogginnlegg fra Andreas Lauvstad, tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforenings Sporvognklubben.

Profesjonsverdier og verdibasert språk under press fra NPM

Profesjonsverdier og verdibasert språk under press fra NPM

"Den internasjonale reformbølgen NPM har hentet tankesett fra privat management, økonomisk organisasjons- og ledelsesteori, og har fra tidlig 1990-tallet innført en ny tradisjon i norsk, offentlig forvaltning med fokus på økonomiske verdier, mens offentlig sektors legitimitet har i stor grad vært bygd på verdier som demokrati, likhet, samfunnsansvar, åpenhet og rettsikkerhet; det offentlige etos.

Vi har foretatt en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse ved to statlige organisasjoner, NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim. Våre undersøkelser bekrefter teorien om at verdiene i offentlig sektor er i endring."

Slik oppsummerer Elin Røsok og Laila Øie sin mastergradsoppgave "Verdier i endring. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag?"

De gir en spennende analyse, og oppgaven anbefales.

Konkursvaklende barnevernsanbudsvinnere

Konkursvaklende barnevernsanbudsvinnere

Sårbare barn under barnevernets omsorg trenger først og fremst forutsigbarhet, langsiktig og stabilitet. Det kan ta tid å etablere nødvendig tillit og fortrolighet mellom barnet og fagfolka som skal bistå, og da er konkurs eller leverandørskifte særs uheldig.

I barnevernsanbudskonkurranser hvor pris er en viktig faktor vil den som opptrer litt på kanten hva gjelder regnskap og regelverk komme godt ut. Men det er bekymringsfullt når anbudsfolka i kommunen i det hele tatt moralsk tør å sette et firma som dette på byens mest sårbare barn:

2009: Revisormerknad: Ulovlig utbetaling til aksjonær, daglig leder, styremedlem eller andre
2010: Revisormerknad: Skattetrekk ikke innsatt på egen konto eller fullt ut innbetalt
2010: Revisormerknad: Ulovlig utbetaling til aksjonær, daglig leder, styremedlem eller andre
2011: Revisormerknad: Årsregnskap ikke levert innen lovens frist.
Og samtidig går selskapet underskudd hvert år.

Jeg kan ikke skjønne at et slikt selskap med rimelig grunn kan oppfylle anbudskravet om at "leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten." Dette er et selskap som når som helst kan gå konkurs, med de konsekvenser det har for avbrutt behandlingsopplegg for sårbare barnevernsbarn.

Joda, Oslo Byfogdembete har ikke funnet grunnlag for å gi midlertidig forføyning, men noe stabilt og godt barnevern blir det ikke av sånt.

Stå opp for din likeverdige neste!

Stå opp for din likeverdige neste!

"I vår samtid praktiseres det som i fremtiden vil fremstå som en svart flekk i historiebøkene på linje med lobotomi og tvangssterilisering, nemlig tvunget anbudsutsettelse av enkeltmennesker, de med alvorlig grad av utviklingshemming og omfattende bistandsbehov.

Utviklingshemmede mennesker med omfattende bistandsbehov blir, fra de fyller 18, utsatt for anbudsordningen. Forklaringen er EØS avtalens krav til anbudsinnhenting når det gjelder varer og tjenester. Å kjøpe bistand blir ansett som en tjeneste men i anbudsutlysningen er paradoksalt nok, ikke selve tjenesten, men den tjenesten gjelder for, som blir beskrevet og med ganske så sensitive personopplysninger. Rettigheten en person har til tilrettelagt bistand fører til at vedkommende tvinges å flytte til boligtilbudet anbudsvinneren disponerer.   

De aller svakeste røskes opp av foreldrehjemmet eller annet etablert tilværelse og flyttes til nye og fremmede omgivelser som ikke engang behersker deres uttrykksformer.  Disse menneskene mangler ofte verbal språk og ukjente har problemer med å lese deres særegne språkkoder. Denne utfordringen brukes som forklaring på hvorfor medvirkningskravet ofte blir tilsidesatt. Men borgernes rettigheter gjelder uavhengig av språkevne. Pårørende kan være en viktig informasjonskilde i medvirkningsprosessen men erfaringen viser at de ikke alltid får være sine næres stemme eller at denne stemmen ikke blir tatt hensyn til," skriver Angelique Tangen i en artikkel i tidsskriftet Fontene.  

I Oslo er denne saken løst gjennom Munchmuseet/Tøyen-avtalen, men fortsatt er dette en utfordring i landets øvrige kommuner.
                                                                                                                            

Funksjonshemmedes organisasjoner: Hurra for Munchavtalen

Funksjonshemmede organisasjoner: Hurra for Munchavtalen

Det er med spesiell interesse for meg at funksjonshemmedes organisasjoner jubler over Munch-/Tøyenavtalens punkt vedrørende å avvikle anbud på enkeltpersoner. Dette var et punkt jeg i forhandlingene satte mye inn på skulle komme på plass.

I en pressemelding skriver organisasjonene blant annet:

"Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede og andre funksjonshemmede er svært glade for
Munchavtalens punkt som angår våre medlemmer. Avtalen innebærer at Oslos uverdige praksis med anbud på enkeltpersoner skal  avvikles.Mange av våre medlemmer har dessuten til nå måttet kjempe unødvendige kamper mot tvungne flyttinger og plassering i kommunale dagsentrer  og boliger som er dårlig egnet  for den enkelte.
 
Det er derfor gledelig at vi nå skal få brukervalg der brukerne og deres pårørende får velge mellom kvalitetssikrede  tilbud."

Bystyrets privatiseringsiver: Målfrid mistet flere hundre tusen i pensjon

Bystyrets privatiseringsiver: Målfrid mistet flere hundre tusen i pensjon

Høyre/Venstre/Kr.F-byrådets sanne ansikt: Med et pennestrek mistet hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet sin opptjente AFP-pensjon. Hun vil tape nær hundre tusen kroner i året om hun skulle finne på å gå av med avtalefestet pensjon når arbeidsplassen blir privatisert.

Det er de ansatte som betaler regninga for høyresidens anbudsiver.