Privatisering, marked og konkurranse

NTL med privatiseringsrapport

I større og større grad blir virksomheter splittet opp. Oppgaver som tidligere har blitt utført av det offentlige blir i større eller mindre grad overlatt til private aktører. Disse endringene kommer fort, og beslutningene er veldig tunge å reversere. Norsk Tjenestemannslag (NTL) har gjennomgått erfaringer fra prosesser knyttet til privatisering/ konkurranseutsetting.

Les NTLs rapport (pdf-format)

Outsourcing mindre fordelaktig enn forventet

Outsourcing har vært en kjapp kilde til kvikke besparelser, og de største selskapene var gjerne først. Nå begynner etterpåklokskapen å bre seg blant børsgigantene. Deloitt Consulting, et verdensomspennende konsulentfirma, har lagt fram en undersøkelse som dokumenterer at outcourcing var mindre fordelaktig enn forventet.

Bestiller-/utførerorganisering: Nei-vedtak i strid med loven

"Det er et ordnet mål at bestiller-/utførerorganisering skal gi økt rettsikkerhet. En undersøkelse i de av landets kommuner og bydeler som har bestiller-/utførerorganisering sier 67 % av kommunene at det faglige skjønnet påvirkes av økonomiske rammer, og 22 % at det påvirkes mye. Kun 11 % påvirkes ikke . Min spissformulerte påstand: Bestillerne er blitt flinkere til å pakke inn sin nei- og kuttvedtak i juridiske formuleringer, men bryter trolig lovens forutsetninger om tilstrekkelig helsehjelp." sa Ivar Johansen bl.a. i et foredrag i Norsk selskap for aldersforskning.

Les foredraget (PowerPoint)
Les evaluering fra Ressurssenter for omstilling i kommunene

Kostbar outsourcing

Nesten alle bedrifter som har lagt ut virksomhet til underleverandører gjennom såkalt outsourcing vurderer nå å ta den tilbake, framgår det av en ny undersøkelse fra det internasjonale analyse- og konsulentselskapet Compass Consulting. Undersøkelsen gjelder store foretak som har lagt ut ulike former for it-funksjoner som drift av it-system, kudenservice og systemutvikling. Bedriftene har ikke tjent penger på outsourcingen, og i stedet for forventede besparelser har det blitt økte kostnader. Outsourcingsekspert Geraldine Fox i Compass Consulting sier til svenske Næringsliv24 at minst 60 prosent av bedriftene som outsourcer får en større kostnad enn om de hadde beholdt virksomheten i huset.


Les også fra Public Service International

Sykehjem: Når kvalitet blir viktigst

”– Konkurransen har nok gått på kvaliteten løs i Oslo. Det er grenser for hvor mye prisen kan presses.”

Det er Høyres byrådsleder i Oslo, Erling Lae, som siteres slik i bladet til Seniorsaken.
Det er en klok uttalelse. Det er hyggelig at byrådslederen så entydig gir rett til oss som i Oslo bystyre har sagt at det ikke er dekning for mantraet om at anbudskonkurransene gir både bedre pris og bedre kvalitet.

Konkurransen har gått på kvaliteten løs, fordi den helt ensidig har hatt som mål å redusere kostnader. Nå ønsker derfor byrådslederen å bruke anbudskonkurranser og konkurranse for å øke kvaliteten i eldreomsorgen, og derfor ha mindre fokus på pris. Det er bra," skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Farvel til New Public Management (NPM)?

- Alle prinsippene som legges til grunn i NPM er problematiske, mener Gudmund Hernes, og at NPM i offentlig sektor har ført til mer byråkrati, mer korrupsjon, utstøting og markedstenkning. Hernes slakter ikke uten videre hele tankegangen bak denne markedstenkningen i offentlig sektor, men sier at NPM har fått konsekvenser som ikke var tilsiktet eller ønsket. - Det er som å klemme på en ballong. Det du klemmer sammen på ett sted tyter ut på et annet.

Les mer