Privatisering, marked og konkurranse

Omdanning av Friluftsetatens driftsdivisjon til kommunalt foretak og vurdering av konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting skal ”bedre kvaliteten” på Friluftsetatens virksomhet. Flott, men vi forventer da at forbedringsforslag er basert på et minimum av undersøkelse av kvaliteten på det arbeidet etaten i dag gjør. For eksempel ved at etaten selv eller eksterne konsulenter gjennomgår etaten ved å kartlegge sterke og svake sider. Og gjerne også - hvis vi skal ta brukerne på alvor - ; spørre hva Friluftsetatens brukere mener. Byrådsaken er kjemisk fri for et slikt perspektiv, understreket jeg da bystyret behandlet konkurranseutsetting av Friluftsetatens virksomhet.

Kommunal konkurranse Oslo KF

Anbudsordningen kan jo også ha i seg at anbydere underbyr hverandre og leverer for gode anbud, for å skvise konkurrenter ut av sektoren. Anbud de selv ikke er i stand til å drifte etter om de samtidig skal opprettholde tilstrekkelig kvalitet. Asplan skriver i sin evaluering at marginene til leverandørene ble for dårlig, og at en i framtida ikke vil kunne oppnå samme kostnadsreduksjon. Asplan anbefaler derfor sterkt kommunen å dempe fokuseringen på pris i kommende konkurranseutsettingsprosesser, sa jeg bl.a. da bystyret drøftet konkurranseutsetting og foretaket "Kommunal Konkurranse".

Årsberetning og regnskap 2002 - Oslo kommune holding AS

Byrådet brukte 10 millioner på å utrede salg av kommunens energiaksjer. Men som jeg sa i bystyret: H går til valg på slagordet ”Mer igjen for pengene”. 10 mill. kroner er svært mye penger. For det beløpet kunne vi for eksempel avviklet hele køen på 2 000 barn som står på venteliste til musikkskolen, og gitt de et flott fritidstilbud et helt år. 10 mill. kroner er det samlede beløp Bydel Søndre Nordstrand trenger på årsbasis for å redde 3 fritidsklubber, 2 kommunale barnehager, eldresenteret og andre viktige tiltak som er nedleggelsetruet.

Privat forslag fra Tom Pape (A) vedrørende folkeavstemning om salg av Hafslund ASA

Om tre måneder går Oslos befolkning til valglokalene, til det som vi gjerne kan kalle en folkeavstemning, et kommunevalg. I det organ som har lengre erfaring og tradisjon rundt det parlamentariske styringssystemet, Stortinget, er det alminnelig forståelse for at særs viktige, kontroversielle saker ikke blir trumfet gjennom kort tid før et valg. I noen saker er det endog lovfestet at så ikke skal skje. Grunnlovsendringsforslag skal framsettes i én stortingsperiode, men ikke behandles og avgjøres før i neste stortingsperiode. I dette ligger det en alminnelig respekt for å lytte til velgerne, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet spørsmål om folkeavstemning om evt salg av kommunens Hafslundaksjer.

Kjøp og virksomhetsoverdragelse av Nordstrandhjemmet

I løpet av kort tid har Høyrebyrådet fremmet hele 4 saker for bystyret om kommunalisering av sykehjem drevet av menigheter og frivillige organisasjoner. Det er ikke mange måneder siden vi har hatt både Røde Kors sitt sykehjem på Ullern, Fagerborghjemmet og Uranienborghjemmet. Og nå altså Nordstrand menighet. For SVs del synes vi dette er svært uheldig, sa jeg bl.a. i bystyret.

Konkurranseutsetting av driften ved Oppsalhjemmet og hjemmetjenesten i bydelen

Så ser vi det igjen;  byrådet går på ren autopilot: konkurranseutsetting er løsning på det meste.  Sist behandlet vi konkurranseutsetting av Midtåsen sykehjem, og mange av oss stresset gang etter gang byrådet på hva vi har lært av skandalen rundt Vindern Bo- og Servicesenter. På tross av gjentatte skriftlige spørsmål fra partier i finanskomiteen kunne ikke byrådet påvise en eneste lærdom, sa jeg bl.a. da bystyret vedtok å konkurranseutsette Oppsalhjemmet.

Etablering av drift ved nye Midtåsen sykehjem i bydel Nordstrand ved kjøp av tjenester etter konkurranse

I den Kr.F-styrte kommune hopper den ene humanitære og diakonale organisasjon etter den andre av karusellen. De vil ikke lenger drive sykehjem og velferdstiltak. De hevder at den borgerlige styrte kommune gjennom sin måte å organisere konkurransevirkemiddelet på ikke gir tilstrekkelig stabilitet og forutsigbare driftsvilkår. Derfor trakk Røde Kors seg på Ullern, Uranienborg Menighet ga opp, Frelsesarmeen på Bestumhjemmet, Nordstrand Menighet gir opp Nordstrandhjemmet og Fagerborg Menighet Fagerborghjemmet,sa jeg bl.a. da bystyret vedtok å konkurranseutsette Midtåsen sykehjem.

Faglig plattform for innføring av brukervalg i Oslo kommune

Å være kunde i et fritt marked er sannelig krevende nok for oss rimelig oppegående og friske mennesker. Vi skal orientere oss om tilbud, sammenligne priser, sjekke forbrukerundersøkelser, kontrakter med tekst også med liten skrift, reklamere ved feil osv. Skal du få din rett om varen ikke holder mål må du kunne lovverket og være rimelig bestemt overfor en selger som satser alt på å avvise deg.  Sjuke 80-åringer bør ikke tvinges inn i denne kunderollen som forutsetning for å få hjemmehjelp. Brukervalgmodeller i hjemmetjenesten kan fungere utmerket for de friskeste og mest ressurssterke, men det vil – etter SV’s oppfatning – ha mange negative konsekvenser for de sykeste og mest hjelpetrengende brukerne, sa jeg bl.a. i bystyret.