Psykisk helse

Underhaugsveien 5a og 5 b – Boliger for mennesker med psykiske lidelser

Mennesker med psykiske lidelser har sannelig mer enn nok av problemer i sin hverdag. Med disse boligene får de et problem til; absolutt ingen av de som skal bo i disse leilighetene vil ha råd til å betale den formidable husleia det her legges opp til. Her legges det opp til en årlig husleie på fra 100.000 for en ordinær 2-romsleilighet på 41 kvadratmeter, til kr. 150.000 pr. år for en leilighet på 66 kvadratmeter. Det er galt å bygge boliger som folk ikke har råd til å bo i. Det er å skape varige sosialklienter av personer som nettopp er i en livssituasjon hvor en viktig del av deres personlige utviklingsplaner er å bli selvhjulpne, sa jeg bl.a. i bystyret.